Eukaryota


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi stručný popis jednotlivých částí eukaryotické buňky.

Obsah

1.
Obecná stavba
2.
Jádro
3.
Mitochondrie
4.
Endoplazmatické retikulum
5.
Golgiho systém
6.
Lysozomy
7.
Vakuoly
8.
Plastidy
9.
Chloroplasty
10.
Chromoplasty
11.
Leukoplasty
12.
Cytoskeletální systém

Úryvek

"IMPREGNACE – zdřevnatění
INKRUSTACE – ukládání anorg. Látek
jádro – biomembrána
uvnitř – karyoplazma – v ní – chromozomy – DNA
mitochondrie – tyčinkovité útvary
dvě biomembrány
počet – několik set
buněčné dýchání – energie uvolněná při dýchání zabezpečuje životní děje buňce
endoplazmatické retikulum – membránový systém
hrubé ER – ribozomy – místo syntézy bílkovin
hladké ER – bez ribozomu – místo, kde se syntetizují glykolipidy
Golgiho systém – soustava plochých měchýřků
biochemické reakce, upravující látky z hrubého a hladkého ER v malých váččích
bílkoviny, lipidy, složité sacharidy

lysozomy – měchýřky tvořené biomembránou, uzavírající trávíci enzymy
vakuoly – organely roslinných buněk
tonoplast – biomembrána oddělující vakuolu od cytoplazmy
obsah vakuoly – buněčná šťáva
plastidy – zelené chloroplasty, barevné chromoplasty a bezbarvé leukoplasty
chloroplasty – ohraničeny dvojitou biomembránou, která uzavírá bílk. plazmu – stroma
tylakoidy- uzavřené biomembrány
grana – stupňovitě na sebe uložené tylakoidy
obsahují zelený chlorofyl a asimilační barvivo
chromoplasty – obsahují červená a žlutá asimilační barviva – karotenoidy a xantofyly
leukoplasty – v neosvětlených částech rostlin – kořeny, oddenky
hromadí se v nich zásobní látky – škrob, bílkoviny a lipidy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4958c83325545.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Eukaryota.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse