Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Eukaryotická buňka

Eukaryotická buňka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato maturitní otázka je také vhodná pro pípravu na přijímačky na vysokou školu, protože je velice podrobně zpracována. Podrobně a přehledně popisuje jednotlivé části eukaryotické buňky a také rozdíly mezi rostlinou, živočišnou a buňkou hub

Obsah

1.
Buňka-obecná charakteristika
2.
Eukaryotická buňka

Úryvek

"CYTOPLAZMA-tekutá složka buňky
-řídká
-skládá se z koloidních roztoků
-v různých místech buňky je jinak hustá
-probíhají v ní biochemické pochody
-cytosol= čirá cytoplazma mezi organelami
CYTOSKELET-prostupuje všemi směry cytoplazmou
-vláknitý útvar
-udržuje tvar živočišné buňky
-podílí se na pohybu buňky, stavbě řasinek a bičíků
-podél jeho vláken se podouvají organely uvnitř buňky
PLAZMOLEMA= plazmatická membrána
-ohraničuje cytoplazmu
-dvojvrstvá
-semipermeabilní= polopropustná
-obsahuje hlavně fosfolipidy a proteiny
BUNĚČNÁ STĚNA-u rostlin a hub
-tvoří další obal buňky
-permeabilní= propustná
-těsně přiléhá k plazmatické membráně
-u rostlin ji tvoří- celulóza, pektin, bílkoviny
-u hub ji tvoří-chitin
-stavba-1) střední lamela- místo styku dvou sousedních buněk
-obsahuje mezibuněčný tmel
2) primární stěna – u rostoucích buněk
-roste do plochy vkládáním nových mikrofibril
-pružná
-doléhá na střední lamelu
3) sekundární stěna- u nerostoucích buněk
-roste jen tloustnutím směrem dovnitř buňky
-roste pravidelně nebo nepravidelně
-inkrustace-vkládání anorganických látek
-impregnace- ukládání organických látek
ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM= membránový systém
-tvořeno systémem kanálků a váčků
-napojeno na perinukleární prostor
-dělení-a) drsné- má na povrchu ribozomy
-probíhá zde proteosyntéza
b) hladké- bez ribozomů
-probíhá zde syntéza lipidů, sacharidů a hormonů
-transport nesyntetizovaných látek
-hlavní funkcí je transport látek a skladování produktů
MITOCHONDRIE- oválné až vláknité
-asi vznikly pohlcením drobných buněk prokaryot většími buňkami eukaryot
-mají vlastní DNA prokaryotického typu
-jsou řízeny jadernou DNA eukaryot
-vznikají dělením stávajících organel
-mají různou velikost a počet- i několik set
-na povrchu mají 2 biomembrány-vnější- hladká
-vnitřní- vytváří se vychlípeniny
-uvnitř je matrix
-semiautonomní organela
-tzv. elektrárny buňky
-dýchací centrum
-energetické centrum-energie se váže na ATP
PLASTIDY-semiautonomí organely
-vznikly pohlcením drobných buněk prokaryot většími buňkami eukariot
-vznikají pouze dělením stávajících organel
-mají vlastní DNA prokaryotického typu
-pouze v buňkách rostlin
-všechny mají dvojitou membránu
-dělení- chloroplasty- zelené"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c4fd4e786a9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Eukarioticka_bunka.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse