Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Eukaryotická buňka: jádro

Eukaryotická buňka: jádro


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky popisují jádro eukaryotické buňky. Objasňují základní pojmy a věnují se struktuře jádra a jeho funkcím. Zvláštní pozornost patří také chromozomům.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Jaderná membrána
3.
Popis a charakteristika částí jádra
4.
Chromozomy
5.
Funkce jádra

Úryvek

" Jádro

-nachází se uprostřed buňky a je její řídící organelou
-většina buněk má 1 jádro, existují i vícejaderné buňky, výjimečně dochází u některých buněk k
vymizení jádra
-tvar-různý(kulovitý, oválný, rozvětvený, podkovovitý, růžencovitý, ...)
-je největší organelou eukaryotické buňky


-jaderná membrána→ karyolema-dvojitá membrána na povrchu jádra, odděluje jaderný obsah od
okolní cytoplazmy
→ jaderné póry -četné otvůrky v jaderné membráně, jimiž se uskutečňuje
výměna látek mezi karyoplazmou a cytoplazmou
→ perinukleárná prostor -prostor mezi dvěma jadernými membránami
- karyolema -vnitřní hmota jádra
-jaderný skelet -cytoskeletární soustavy uvnitř jádra
-jádro obsahuje: 1 jadérko(popř.2)(=nucleolus) -je tvořeno RNA, bílkovinou, enzymy
- karyoplazma jádra obsahuje: chromatin, který tvoří většinu jaderné hmoty
-chromatin je tvořen DNA a bílkovinou -histony→ nukleohistonová vlákna
-nukleohistonová vlákna -tvoří chromozóm
-v době mezi jadernými děleními jsou chromozomy uvnitř jádra despiralizované (rozpletené,
protažené do délky)
-chromatin se jeví pod mikroskopem jako zrnitá, barvitelná hmota; na začátku jaderného dělení dochází ke spiralizaci chromozomu, k jejich zkracování a tloustnutí -díky tomuto procesu jsou chromozomy pod mikroskopem viditelné, pozorovatelné
-na začátku jaderného dělení je každý chromozom zdvojený
části zdvojeného chromozomu:
a)dvě chromatidy-jsou to dvě naprosto shodné podélné poloviny (budoucí dceřin chromozom ) b)centromera- zúžené místo na zdvojeném chromozomu, může být uprostřed chromozomu, nebo
více či míň posunutá k jednomu nebo druhému konci chromozomu
-spojuje na začátku jaderného dělení obě chromatidy, odděluje dvě ramena chromozomu
struktura chromozomu: -v každé chromatidě je velmi dlouhá makromolekula (dvoušroubovice)
DNA, která je za pomoci bílkovin histonů stáčena do ještě složitější šroubovice, která vytváří
smyčky


počty chromozomů: -pro každý druh je typický počet a tvar chromozomů
1)haploidní buňky -v jádře mají sadu chromozomů, počet chromozomů=n (pohlavní buňka -gamety,
výtrusy)
-buňky jsou vzniklé: a)z diploidní buňky redukčním dělením=meióza
b)z haploidní buňky mitotickým dělením =mitóza
2)diploidní buňky -v jádře jsou dvě stejné sady chromozomů, počet chromů =2n (tělní -somatické)
-jedna sada ze samičí gamety, druhá sada samčí→ zygota -mitózami vzniká tělní buňka 2n
funkce:
-řídící organela buňky
-v DNA chromozomů ''zapsány'' genetické informace (prostřednictvím DNA a 3typů RNA se realizují
genetické informace, prostřednictvím DNA se přenášejí genetické informace z mateřské buňky do
dvou buněk dceřiných, které vzniknou při dělení -rozmnožování buněk, prostřednictvím DNA se
přenášejí genetické informace z rodičů na potomky pohl. buňky)
-v jádře probíhají některé metabolické procesy- syntézy DNA, RNA"

Poznámka

Součástí práce je obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518a427ddbae3.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Eukaryoticka_bunka_jadro.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse