EutanazieKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, Praha 9

Charakteristika: Referát vypracovaný na střední škole pro předmět společenských věd se zabývá soudobým etickým problémem - eutanazií. Obsahuje stažený článek z internetu a vlastní názor a pohled na tento etický problém.

Obsah

1.
Eutanazie
1.1.
Definice pojmu
1.2.
Vlastní pohled na věc
2.
Zdroje

Úryvek

"Termín eutanázie (neboli z řečtiny „dobrá smrt“) označuje dobrovolný odchod ze života za pomoci lékařů neboli asistovanou sebevraždu u nevyléčitelně nemocných. V ojedinělých případech se jím označuje také zmírnění velkých bolestí, které však smrt nepřináší.
Problematika eutanázie, o níž se diskutuje už od 18. století, sestává ze dvou těžko oddělitelných složek, a to z právní a etické. Legislativně se řeší na základě rozhodnutí příslušných úřadů, v Česku je provedení eutanázie v její základní formě, tedy usmrcení lékařem, byť na vlastní žádost pacienta, trestným činem.
Složitější je však debata o etičnosti medicínského usmrcení člověka, i když ve jménu soucitu a útrpnosti. Sebevražda jako taková nebývá trestným činem. V oblasti české legislativy je však již zločinem, pokud k ní člověku pomůže (nebo jej navede) někdo druhý.
Situace v některých zahraničních státech, co se týče legislativních úprav, je o něco benevolentnější, i když etičnost eutanázie i zde vyvolává kritiku různých skupin hájících lidská práva či ze strany náboženských organizací. Podmínky, za nichž může být u člověka provedeno žádané usmrcení, jsou velmi přísně koncipovány a jejich stanovení vyžaduje objektivní konsensus členů příslušných etických a právních panelů.
Hledisek možnosti provedení eutanázie je velké množství, zvažuje se kupříkladu, zda o smrti pacienta mohou rozhodnout jeho příbuzní, či jestli vyžaduje jeho vlastní souhlas. Stejně tak existuje množství forem eutanázie, při pasivní například pacient vysadí předepsanou medikaci, čímž se může jeho úmrtí přiblížit. Při aktivní eutanázii naopak pacient užívá větší množství léků za stejným účelem. Při neaktivní lze například vypnout přístroje, které jej drží při životě.
Například nizozemská kritéria pro provedení eutanázie jsou taková: Žádost o smrt pochází výhradně od pacienta a musí být svobodná a chtěná, uvážená, pevná a nezvratná. Pacientův stav musí působit nesnesitelné útrapy bez perspektivy zlepšení. Eutanázie musí být poslední opatření, musí být vzaty v úvahu a hledány všechny alternativy ke zmírnění pacientovy situace. Eutanázie musí být provedena lékařem. Lékař musí provést konzultaci s jiným nezávislým lékařem, který má zkušenosti z této oblasti. (Zdroj: Wikipedia)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507033be6b33d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Eutanazie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse