Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Eva Frančeová: Deník mého syna - recenze knihy

Eva Frančeová: Deník mého syna - recenze knihy


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text je recenzí knihy Evy Frančeové Deník mého syna s podtitulem Nebyl jsem vyřazen ze života. Pojednává o spisovatelčině osudu, který ji vedl k napsání knihy. Popisuje jednotlivé části knihy. Nejvíce pozornosti však věnuje životním etapám autorčina mentálně postiženého syna. Sleduje jej od útlého dětství, přes potíže se školním neprospěchem až po integraci ve výtvarném kroužku a samotnou dospělost. V závěru autor sděluje, jak na něj kniha zapůsobila.

Obsah

1.
Seznámení s knihou
2.
Zdůvodnění výběru tématu
3.
Spisovatelčin syn Emil
3.1
Předškolní věk
3.2
Prospěch na zvláštní škole
3.3
Zájmová činnost a integrace ve výtvarném kroužku
3.4
Sportovní činnost
3.5
Dospělost
4.
Popis části knihy Slovo odborníka
5.
Závěr

Úryvek

"Eva Frančeová je matka mentálně postiženého syna, která v průběhu péče o něj získávala řadu cenných odpovědí na otázky spojené s péčí o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. A právě tyto informace, zážitky a zkušenosti vložila do své publikace, kterou popsala jako „informační příručku, která snad pomůže rodičům překročit hranice ostychu a vkročit do společně se svým mentálně postiženým dítětem do široké společnosti všech spoluobčanů.“
První část obsahuje fiktivní deník autorčina syna Emila. Ten je vyprávěn právě Evou Frančeovou a je rozdělený do tří etap – předškolní věk, povinná školní docházka a dospělost.
Autorka popisuje život mentálně postiženého již od narození. Detailně popisuje řadu lékařských kontrol a dává tak rodičům návod, jak se o malé děti starat. Lékaři postupně odhalovali další a další Emilovi zdravotní problémy. Když maminka zjistila, že její syn bude s největší pravděpodobností mentálně retardovaný, začala se mu čím dál více věnovat a zpestřovat jeho život nejrůznějšími zážitky – například let letadlem nebo návštěvy koňské jízdárny. Všechny tyto činnosti jsou podle mě velice důležité. Mentálně postižené dítě by mělo mít možnost aktivně stráveného volného času. Autorka toto v knize zdůrazňuje popisem pocitů štěstí a radosti dítěte. Když se blížil školní věk, rodiče stále neměly v rukou přesnou synovu diagnózu. Ta rodiče zdrtila – od lékařů se dozvěděli, že Emil bude žít s trvalým postižením.
Na základě rozhodnutí odboru školství a kultury Obvodního národního výboru v Praze začal Emil navštěvovat zvláštní školu. Velice mě překvapilo, jak na konci školního roku v této vzdělávací instituci hodnotili žáky. Emil dostal vysvědčení s dvojkami a trojkami. To ale nemělo razítko ani podpis ředitele. Ve skutečnosti bylo totiž úplně neplatné. Platné vysvědčení si odnesla maminka. V něm byla krutá pravda – neprospěl. Toto je velice zajímavý způsob motivace dětí do další práce. V části knihy, v níž autorka popisuje povinnou školní docházku, se poprvé objevuje vsuvka v podobě popisu určité organizace, která pomáhá čtenářům v seznámení se s nejrůznějšími sdruženími: „Tehdy jsme se stali členy občanského sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP). ´ Sdružení pro pomoc mentálně postiženým vzniklo z iniciativy rodičů a patří mezi nejstarší dobrovolné organizace v České republice. Sdružení podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života mentálně postižených občanů, včetně postižených kombinovanými vadami, v rodinách a v péči sociálních a vzdělávacích zařízení a prosazuje rovnoprávné postavení handicapovaných občanů. Organizuje nejrůznější aktivity pro občany s postižením k vyplnění jejich volného času během roku. Zaměřuje se na klubovou činnost, pokračovací večerní školu, sportovně rehabilitační činnost, společenská a kulturní setkání, turistické a poznávací vycházky po Praze a okolí. Pořádá rehabilitační tábory a pobyty s doprovodem v tuzemsku i zahraničí. Soustřeďuje se na shromažďování informací důležitých pro klienty a jejich rodiny. V souvislosti s touto činností pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a hledá ve spolupráci s ostatními institucemi řešení."

Poznámka

Seminární práce z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Práce je doplněna ukázkami z knihy. Práce obsahuje mnoho pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d07bb136a0fb.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Franceova_Denik_meho_syna.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse