Evidence


Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma evidence a doklady zásobování.

Obsah

1.
Evidence
2.
Doklady zásobování

Úryvek

"při každém obchodu vznikají fyzické toky =dodávka zboží nebo zhotovení díla.
-dále vznikají informační toky = písemné a ústní –zjš´\tování materiálu

-těmito toky se zabývá LOGISTIKA – snaží se je uspořádat tak, aby probíhaly rychle a bez komplikací

-v Japonsku byla vyvinuta metoda JUSTI IN TIME = právě včas.
-materiál je dodáván přímo na výrobní linku = tzn., že firma nepotřebuje žádné sklady, je to však náročné na organizaci nákupu

Evidence a doklady v zásobování
1. dodací list
-vystavuje ho dodavatel pro kontrolu, jaké zboží posílá = podle něho odběratel provede příjemku zboží
2. Faktura
- je to doklad, který vystavuje dodavatel v den předání zboží
- -odběratel zapíše fakturu do knihy závazků, protože má povinnost zaplatit ji do stanoveného termínu =termín splatnosti, uvedený na faktuře
- pokud dodavatel požaduje, aby odběratel zaplatil za zboží dopředu = vystaví tzv. zálohovou fakturu.
3. Příjemka
- je to doklad, který se vystavuje ve skladu (může se do něj zapsat více druhů zboží
4. Skladní karta
-vystavuje se ve skladu, pro každy druh zboží
-zapisuje se zde nákup a spotřeba zboží, na konci roku se provádí inventura – stav na kartě musí odpovídat skutečnému stavu (to zjistíme přepočítáním, vážením, měřením..)
5. Výdejka
–vypisuje se při kažeém výdeji zboží ze skladu
-lze do ní zapsat více druhů zboží"


PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e7c7e83bc5a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Logistika.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2450x
2. Vypravování 1771x
3. Reportáž 1454x
4. Lakomec-Moliere 722x
5. Slohové práce 439x
6. Bylo nás pět 325x
7. Stížnost 324x
8. Osobní dopis 262x
9. Odpověď na objednávku 257x
10. Odpověď na urgenci 235x