Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Evropa a Čechy na přelomu 12. a 13. století

Evropa a Čechy na přelomu 12. a 13. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin se věnují situaci u nás a v Evropě na přelomu 12. a 13. století. Zaměřují se na vyhrocení konfliktu papežské a císařské moci, Zlatou bulu sicilskou i stabilizaci uvnitř rodu Přemyslovců.

Obsah

1.
Konflikt papežské a císařské moci
2.
Zlatá bula sicilská
3.
Stabilizace vnitřních poměrů

Úryvek

"Evropa a Čechy – přelom 12.-13. stol.
 vyhrocuje se konflikt papežské a císařské moci
 z toho profituje (získává) český panovník
 jak papež, tak císař mu potvrzují dědičný královský titul, aby ho získali na svou stranu
 Zlatá bula sicilská (1212) - listina
 potvrdila dědičnost českého královského titulu
 a obecně také vztah českého království a Říše
 císař mohl zasahovat do záležitostí českého státu pouze formálně
 např. jen formálně potvrzoval volbu pražského biskupa českým králem
 Zlatá bula sicilská (1212)
 udělil ji císař Fridrich II. českému panovníkovi Přemyslu Otakaru I.
 bula – listina s pečetí
 zlatá – pečeť je z pozlaceného plechu
 sicilská – Fridrich byl původně sicilským králem, ale neměl ještě k dispozici císařskou pečeť (byl teprve nedávno zvolen římským králem)
 stabilizace vnitřních poměů
 stabilizace uvnitř vládnoucího rodu Přemyslovců
 počet příslušníků rodu klesá (menší šance na rozvrat země – méně možných vládců v zemi)
 zbylí členové rodu buď vládnoucího kníže podporují nebo odcházejí ze země"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e6a8ba3388d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Evropa_Cechy_prelom_12_a_13_stoleti.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse