Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská Unie a ochrana životního prostředí

Evropská Unie a ochrana životního prostředí

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá politikou Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. Shrnuje environmentální principy politiky EU a také stručně pojednává o environmentální legislativě EU a o činnosti nevládních neziskových organizací v této oblasti. Dále se zaměřuje na problémy úzce související s problematikou ochrany životního prostředí - zemědělství, dopravu a energetiku EU. Část této seminární práce je také věnována vyjednávání podmínek vstupu České republiky do EU v environmentální oblasti.

Obsah

1.
Co je to životní prostředí a co ho ohrožuje, přírodní podmínky, cíl práce
2.
Environmentální politika v EU
3.
Zemědělství EU
4.
Doprava EU
5.
Energetika EU
6.
Česká republika a ochrana životního prostředí

Úryvek

"Environmentální politika v EU

Základní principy

Environmentální politika EU je založena na etických principech, principech obecného dobra a na ekonomických principech. Tyto tři principy tvoří základ zásad trvale udržitelného rozvoje tak, jak byl definován na Summitu v Riu.
Etický princip vychází z předpokladu, že příroda má vlastní hodnotu, a jako taková by měla být chráněna. Tento princip není v Evropské smlouvě výslovně zmíněn, ale celá řada závazných environmentálních ustanovení EU, je založena na etické zásadě, že jednotliví tvorové mají právo na život a že všechny druhy mají právo na přežití.
Princip obecného dobra je založen na vztahu mezi degradací životního prostředí a lidským zdravím. Například špatná pitná voda může vést k šíření nemocí, špatná kvalita ovzduší může přispívat k respiračním problémům a hluk může způsobovat stres. Ochrana lidského zdraví je zmiňována jako jeden z důvodů pro environmentální politiku. Princip obecného dobra se navíc neomezuje pouze na současnou generaci, ale zabývá se také generacemi budoucími. Solidarita s budoucími generacemi, o které se také mluví jako o mezigenerační spravedlnosti, je jedním z klíčových důvodů pro směřování k trvale udržitelnému rozvoji.
Další motivy environmentální politiky, se odvíjí od problémů, které vyžadují zejména mezinárodní spolupráci. Přeshraniční znečišťování a s tím spojená nebezpečí a dopady na zdraví je možno lépe překonávat nadregionální institucí v rámci EU, než jednotlivými národními státy. To samé platí pro ochranu globálních zájmů, jako je ozónová vrstva nebo globální klima. Industrializovaná společnost, včetně členských států EU, má zvláštní odpovědnost za uplatňování solidarity s chudšími jižními zeměmi, které jsou často oběťmi přeshraničních environmentálních problémů a s tím spojených ztrát obecného dobra, které byly způsobeny průmyslovými aktivitami severních zemí a společností.
Zdá se však, že ekonomický princip, zdůvodňující ochranu životního prostředí, je současně nejsilnější. Je také velmi důležitý pro harmonizaci legislativy členských států EU, která je jedním ze základních prvků pro proces evropského sjednocení. O tom pojednává celá kapitola Smlouvy o vytvoření vnitřního jednotného trhu.
společné environmentální standardy jsou podmínkou pro fungující vnitřní trh. Absence sjednocené environmentální politiky by zvýšila náklady těch průmyslových podniků, které se chovají zodpovědně k životnímu prostředí, a otevřela by možnosti těm podnikům, které s uplatňováním vlastní environmentální odpovědnosti váhají. Pokud také nejsou k dispozici efektivní řešení environmentálních problémů, vznikají další náklady na zdravotnictví. A investice do nových čistých technologií vytváří nové trhy a nové pracovní příležitosti. Ekologická modernizace našich společností je proto nedílnou součástí jejich ekonomické modernizace."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7068
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse