Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Evropský kolonialismus v Americe

Evropský kolonialismus v Americe


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin poskytují přehled novověkých koloniálních aktivit Evropanů v Americe.

Obsah

1.
Evropský kolonialismus v Americe

Úryvek

"EVROPSKÝ KOLONIALISMUS V AMERICE

- revoluce v Nizozemí a Anglii => 17. – 18. stol. posílení koloniálních výboj => vytlačení Šp. a Portugalska, rozšiřování Francouzských kolonií
- důležitý je obchod, kolonie byly zásobovány surovinami
- vznik manufaktur
- v Americe- 16. stol. měli Americké kolonie Šp. a Portugalci
- Šp.- od území Mexika přes Stř. Ameriku až po již. Ameriku
- Portugalci- oblast na území dnešní Brazílie
- V Sev. Americe kolonie Nizozemí, Anglie a Francie
- Nizozemí zakládá osadu Nový Amsterdam => Anglie ovládá již. pobřeží a kolonii přejmenovává na New York
- Dovážení otroků z Afriky- indiáni nevhodní pro práci
- 1649- vznik republiky
- 1660- zrušena a opět zavedena monarchie
- 1689- listina práv a svobod
- nevládne se absolutisticky- moc má v rukou parlament
- 1707- spojilo se Sasko a Anglie- vznik Spojeného království
- 1801- i Irsko
- rozvoj hospodářství (díky zámořskému obchodu s koloniemi, vnitřní statistika)
- vynálezy v 18. stol. (tkalcovský člunek, vylepšení parního stroje 1785, vysoká pec)
- sev. a záp. Anglie- nová prům. cesta
- Manchester, Edinburg, Sheffield
- Zahraniční politika
- Boj o nadvládu zámoří
- V oblasti sev. Ameriky a záp. Ameriky
- 1763- získává Anglie Kanadu
- Anglické kolonie 1607- Virginie"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ccd05c322c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Evropsky_kolonialismus_Amerika.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse