Existencialismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát o existencialismu v heslech seznamuje s myšlenkami tohoto směru a vyjmenovává jeho zástupce. Každého z nich se snaží charakterizovat a představit jeho učení.

Obsah

1.
Martin Heidegger
1.1.
Sein und Zeit (Bytí a čas)
1.2
Das man = "ono se"
1.3
Kehre (obrat)
2.
Jean Paul Sartre - pojem "druhý"
3.
Albert Camus
3.1
Pojem absurdita
3.2
Pojem Sisyfovská práce
4.
Carl Jaspers
4.1
Pojem mezní situace
5.
Existencialismus v ČR

Úryvek

"Martin Heidegger (1889 - 1976)
- teolog. fakulta
- Husserlův žák
- za 2 sv. války se přidal na stranu nacistů
Sein und Zeit (1927) - Bytí a čas
- nový směr - překračuje fenomenologii
- lidství pojímá jako existenci a tvrdí, že pouze člověk existuje
- člověk = Dasein (pobyt) - člověk se stará o svou existenci
- Sorge (starost) → problém úzkosti, Angst (strach) - problém časovosti a smrtelnosti (propadnutelnost života)
Martin Heidegger a jeho analýza člověka v šesti bodech:
1. člověk svůj život žije v první osobě (subjektivně, individuálně)
2. člověk je na svém bytí zainteresován (snaží se prožít svůj život co nejlépe)
3. člověk je "vržený" do života bez vlastního přičinění - bytí autentické (já se rozhoduju za sebe), bytí neautentické (rozhodují za mě druzí)
4. člověk je spjat s okolím a druhými lidmi
5. člověk žije v určitém čase a je si vědom své smrti
6. člověk je bytostí pravdy, hledá pravdu a poznává jiná bytí
- das man = neurčité „ono se“
- mizí neosobnost
- Kehre (obrat) - 50. léta; nový začátek
- citlivost pro určité události (neopakovatelné okamžiky)
→ prostředí umění - přivádí pobyt k odkrytosti → „ponechavost“ - nechat věci, tak jak jsou

Jean Paul Sartre (1905 - 1980)
- intelektuál 20. st.
- přátelství s Castrem, S. de Beauvoire
- zdůrazňoval pojem „druhý“ = někdo, kdo nás pozoruje, hodnotí, ale nikdy nám neporozumí - „Peklo jsou ti druzí.“
- život je hrozný, strašný, ale nic se s tím nedá dělat
Zeď - povídka o vězni; 2. sv. válka; má prozradit svůj partyzánský oddíl"

Poznámka

Text je psán v kusých heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c109fd9c1b5f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Existencialismus.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse