Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Náboženství - vznik a odnože

Práce formou hesel charakterizuje, co je to víra a náboženství. Popisuje jeho vznik. Uvádí, jaké byly náboženské směry v minulosti. Zmiňuje některé te... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1004x

Shrnutí základních pojmů psychologie - tahák

Jedná se zpracovaný tahák z psychologie, který ve zkratce vysvětluje základní pojmy, metody a směry psychologie. Práce ponechána v původním formátu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

509x

Hinduismus

Společenská a sociální diferenciace (brahmáni, kšátriové, vajšové, šúdrové) jako východisko náboženství. Náboženská vlna Upanišad a Véd - datace, cha... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

339x

Sofisté

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

327x

Imanuel Kant a jeho filozofie

Formou strukturovaných poznámek představuje práce stěžejní díla německého filozofa 19. století Imanuela Kanta, tedy jedná se o spisy Kritika čistého r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

278x

Existencialismus

Stručný referát o existencialismu v heslech seznamuje s myšlenkami tohoto směru a vyjmenovává jeho zástupce. Každého z nich se snaží charakterizovat a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

249x

Fenomenologie

Stručný referát o fenomenologii podává jednoduché poučení o této problematice. V úvodu je krátce vysvětlen samotný pojem, poté následuje představení h... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

187x

Základy rodinného práva

Zápisky z hodiny rodinného práva stručně vymezují rodinu a uvádějí její principy z hlediska práva. Poté se zmiňují o vztazích mezi rodiči a dětmi a fo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

169x

Hlavní filozofické směry 20. století

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

137x

Sociální role

Zápisky objasňují pojmy sociální role a sociální pozice a nastiňují typy konfliktu rolí. Poté práce rozděluje role podle různých kritérií a nakonec jm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

128x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]