Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Náboženství - vznik a odnože

Práce formou hesel charakterizuje, co je to víra a náboženství. Popisuje jeho vznik. Uvádí, jaké byly náboženské směry v minulosti. Zmiňuje některé te... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

966x

Shrnutí základních pojmů psychologie - tahák

Jedná se zpracovaný tahák z psychologie, který ve zkratce vysvětluje základní pojmy, metody a směry psychologie. Práce ponechána v původním formátu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

380x

Sofisté

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

264x

Hinduismus

Společenská a sociální diferenciace (brahmáni, kšátriové, vajšové, šúdrové) jako východisko náboženství. Náboženská vlna Upanišad a Véd - datace, cha... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

251x

Imanuel Kant a jeho filozofie

Formou strukturovaných poznámek představuje práce stěžejní díla německého filozofa 19. století Imanuela Kanta, tedy jedná se o spisy Kritika čistého r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

248x

Existencialismus

Stručný referát o existencialismu v heslech seznamuje s myšlenkami tohoto směru a vyjmenovává jeho zástupce. Každého z nich se snaží charakterizovat a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

191x

Hlavní filozofické směry 20. století

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

137x

Fenomenologie

Stručný referát o fenomenologii podává jednoduché poučení o této problematice. V úvodu je krátce vysvětlen samotný pojem, poté následuje představení h... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

131x

Historie politologie

Antika - Sokrates, Platón, Aristoteles a jejich představy o ideálním státě. Středověk - Tomáš Akvinský. Renesance - Machiavelli, More, racionalismus a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

107x

Filozofie

Filozofie a její počátky od založení světa přes Egypt, Sumer, Akkad a doby vzniku Bible. Dále se zabývá obory filozofie (etika, politická filozofie, e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

105x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »