Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce

Faktory ovlivňující rychlost chemické reakceKategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce je strukturována jako laboratorní cvičení z chemie na téma faktory ovlivňující rychlost chemické reakce.

Obsah

1.
Úkol č. 1
2.
Úkol č. 2

Úryvek

"Princip:
Aby došlo k chemické reakci, musí se částice reaktantů účinně srazit – musí mít dostatečnou energii a vhodnou orientaci. Některé reakce běží pomalu (oxidace kovů na vzduchu) a některé reakce velmi rychle (reakce kyslíku s vodíkem). Reakční rychlost udává změnu molární koncentrace produktů nebo reaktantů za jednotku času a v průběhu chemické reakce se mění. Tuto rychlost ovlivňuje teplota, katalyzátor, koncentrace reaktantů, mechanismus, ale také např. povaha reagujících látek (skupenství, velikost jejich povrchu,…).

1. Posuďte vliv koncentrace reaktantů na rychlost reakce kyseliny sírové s thiosíranem sodným.
Postup:
Do čtyř zkumavek jsme napipetovaly po 4 ml kyseliny sírové (c = 1 mol.l-1). Do dalších 4 zkumavek jsme napipetovaly roztok thiosíranu sodného (c = 1 mol.l-1) a vody podle tabulky. Do zkumavek s roztokem thiosíranu jsme přilily co nejrychleji kyselinu sírovou z připravených zkumavek. Od okamžiku slití jsme měřily čas, kdy se ve zkumavkách objevil žlutý zákal.

Pomůcky: zkumavky, pipeta, stopky, stojan na zkumavky, balónek, kádinka

Chemikálie: H2SO4 (c = 1 mol.l-1), Na2S2O3 (c = 1 mol.l-1)


zkumavka
H2SO4
ml
Na2S2O3+H2O
ml
Na2S2O3
mol.l-1
t (s)
1 4 4 + 0 1 6
2 4 3 + 1 0,75 10
3 4 2 + 2 0,5 13
4 4 1 + 3 0,25 18"

Poznámka

Úkoly jsou doplněny o postupy a závěry.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52371dbd5e712.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Faktory_ovlivnujici_rychlost_chemicke_reakce.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse