Fantazie


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce se věnuje fantazii, jejímu rozdělení, druhům a rozdílům mezi mužskou a ženskou fantazií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podle míry obsahu prvků originálnosti a tvořivosti rozlišujeme fantazii
3.
Podle toho, zda předem existoval nebo neexistoval úmysl (záměr) vytvořit fantazijní představu můžeme rozlišit
4.
Další druhy fantazie
a) Sny
b) Halucinace
c) Bdělé snění
d) Fantazie eroticko – sexuální
5.
Podle nálezu z konce 90. let existují tyto rozdíly mezi muži a ženami
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Sny
Sny a jejich funkce nejsou dosud plně objasněny, jejich účel lze patrně vysvětlit psychohygienicky. Během spánku se objevuje několik sekvencí, kdy se zdají sny, jejich obsah si ale někdy člověk nepamatuje. Ve snech si člověk odreaguje stresy a nepříjemné zážitky, splní se mu nenaplněné tužby. Vznikají na základě předcházející či očekávané činnosti, události nebo citového prožitku. Jejich vznik a obsah může být ovlivněn podněty z vnějšího prostředí (hluk, horko, chladno), podněty z vnitřního prostředí organismu (bolestí, nemocí, horečkou, alkoholickou nebo jinou intoxikací). Některé sny se opakují nebo jejich děj v dalších dnech pokračuje, odehrávají se v době dětství, na známých místech nebo ve zcela fantastickém prostředí, může jít i o sny „věštecké“, zaměřené do budoucnosti. Takové sny často ve své symbolice vyjadřují nějaké varování, neuvědomované obavy skryté v nevědomí. Práce se sny uplatňovaná v různých psychoterapeutických postupech má značný význam i pro sebepoznání každého člověka.
Halucinace
Halucinace se někdy řadí mezi poruchy vnímání. Ve skutečnosti se jedná o vznik patologických představ, které postižený člověk prožívá velmi intenzívně, takže je přesvědčen, že právě vnímá reálně existující předměty a jevy (slyší hlasy, vidí osoby, atd.). Přitom tyto smyslově názorné obrazy nevznikají na základě vjemu. Objevují se při deliriu, hysterii, epilepsii, schizofrenii, intoxikaci halucinogenními látkami, poraněních lebky a vestibulárního ústrojí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4585a5785ff9b.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Fantazie.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse