Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fázové přechody - Protokol z laboratorních cvičení

Fázové přechody - Protokol z laboratorních cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Fázové přechody, včetně měření thiosíranu sodného.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovit teplotu zvratu Na2S2O3 . 5H2O

Pomůcky: Kádinka, modul teploměr, zkumavka, aparatura, počítač

Chemikálie: Pentahydrát thiosíranu sodného - Na2S2O3 . 5H2O

Princip: Chemicky čisté látky mají určitou teplotu tání a tuhnutí. Teplotu tání chemicky čisté látky rozumíme teplotu, při níž jsou v rovnováze tuhá a kapalná fáze nějaké látky, U čisté látky je teplota tání shodná s teplotou tuhnutí. Směs má teplotu tání nižší než chemicky čistá látka.

Některé krystalické látky nemají pravou teplotu tání, ale tzv. teplotu zvratu. Obsahují chemicky vázanou krystalovou vodu zvýšíme-li teplotu, tvoří různé krystalické modifikace.
Při zahřívání pentahydrátu thiosíranu sodného vzrůstá teplota rovnoměrně a při 48°C je po delší dobu konstantní (přeměna pentahydrátu na dihydrát). Jakmile zmizí poslední stopa pentahydrátu, začne teplota opět rovnoměrně stoupat.


Postup práce:

1. V kádince s vodou jsme rozpustili thiosíran, který byl ve zkumavce upevněné ve stojanu. Do zkumavky jsme vložili modul teploměr.
2. Zapli jsme počítač a v programu ISES jsem nastavili hodnoty pro měření fázových přechodů.
3. Měření jsme odstartovali když měl thiosíran 80°C a pak jsme sůl nechali vychladnout na vzduchu.
4. Když teplota klesla na 30°C vsypali jsme do zkumavky krystalek thiosíranu. Teplota podchlazeného roztoku vzrostla na teplotu krystalizace, která se udržela až do vykrystalizování veškeré soli.
5. V digitálním režimu jsme odečetli teplotu tání thiosíranu. ( křivka začala stoupat až do konstantní hodnoty)


Výpočty:

cFe = 0,448 kJ/kg . K tz = 39,8°C tz…naměřená hodnota
ts = 48 °C ts…skutečná (tabulková hodnota)
d = ts - tz
d = 8,2 °C"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d9fa3708f9d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Fazove_prechody.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse