Fenomenologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát o fenomenologii podává jednoduché poučení o této problematice. V úvodu je krátce vysvětlen samotný pojem, poté následuje představení hlavních zástupců oboru. Autor u nich zmiňuje stěžejní díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Edmund Husserl
2.1
Život
2.2
Kniha Logická zkoumání
3.
Max Scheler
3.1
Řád lásky
3.2
O studu
4.
Edith Stein
4.1
Život - patronka Evropy
5.
Jan Patočka
5.1
Základní informace

Úryvek

"Edith Stein (1891 - 1942)
- z polské žid. rodiny s německým původem
- nadaná fenomenoložka
- osobní sekretářka E. Husserla
- různá témata - fenom. těla
- za 1. sv. války se starala o nemocné vojáky
- konvertovala ke křesťanství → stoupila do kláštera ke karmelitánům → Terezie Benedikta od Kříže
- za 2. sv. války utekla do Holandska → kon. tábor
- byla svatořečena → sv. Terezie
- patronka Evropy (přehrada mezi křesťany a židy)

Jan Patočka
- mluvčí Charty 77
- zemřel na následky výsledků komunistů
- myšlenka přirozeného světa
- velký intelektuál
- žák E. Husserla"

Poznámka

Práce je psána v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c10a25eaf39e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Fenomenologie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse