Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filosofie osvícenství

Filosofie osvícenství


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci esejovitého charakteru je popsáno období osvícenství a jeho hlavní představitelé - Locke, Rousseau, Voltaire, Diderot a Montesquieu.

Obsah

1.
Úvod - co je to osvícenství
2.
Představitelé
a) John Locke
b) J.J. Rousseau
c) Voltaire
d) Denis diderot
e) Monstesquieu

Úryvek

"Je třeba připomenout, že osvícenství se odehrávalo ve vyšších sociálních vrstvách, v „elitě“, v aristokratických a také buržoazních kruzích. Role buržoazie díky osvícenství vzrostla - měšťanstvo se začalo více zajímat o vzdělání, vstoupilo do veřejného života. Vyústěním této situace byla Velká francouzská revoluce.
Dalším pojmem je osvícenský absolutismus, jímž se rozumí nový postoj panovníka ke své funkci. V Rakousku – Uhersku měl pozitivní dopad – mnohé reformy pomohly rovoji země, vzdělání a industrializaci. Absolutismus ve Francii měl jinou podobu – panovník se stále zajímal především o sebe a o dvůr.
Kořeny osvícenství je možné hledat již v renesanci, která znovu objevila kouzlo a hodnoty antické filosofie a kultury. Osvobození se od přílišné zbonžosti a manipulace církví osvícenství nahrávala reformace, během níž ztratila církev na svém významu a vlivu. To ovšem neznamená, že by se osvícenští filosofové odkláněli od Boha, pouze upravili pohled na Boha. Snažili se ho poznat rozumově, ne bezhlavě a bez přemýšlení. Nové směry náboženství byli v novověké Evropě ateismus, deismus a pantheismus. Mezi osvícenci byl oblíbený deismus, především Voltairem. Deismus prosazuje myšlenku, že Bůh svět stvořil, ale dále již do jeho dění nezasahuje."

Poznámka

Práce obsahuje portréty jednotlivých osobností.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47c94c1757b17.zip (159 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi.doc (190 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse