Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofická úvaha na téma domov

Filozofická úvaha na téma domov


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Policejní akademie České republiky Fakulta bezpečnostního managementu, Praha 4

Charakteristika: Autor se v práci pokouší vymezit obsah slova domov. Ukazuje, že tento pojem lze vnímat v širších a užších slova smyslech. Upozorňuje také na teritoriální a časoprostorové vlastnosti domova a dočasného domova.

Obsah

1.
Vymezení pojmu domov)
1.1
Širší význam
1.2
Užší význam
2.
Výhody a nevýhody domova
3.
Dočasný domov

Úryvek

"Domov je místo kde žijeme a není to místo jen tak ledajaké. Již pouhé vyslovení slůvka domov v nás evokuje pocit bezpečí, rodinného tepla, klidu a pohody.
Vymezit přesně pojem domov ale není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Více než jinde zde záleží na úhlu pohledu, co si se slůvkem domov spojíme a co si vše pod tímto pojmem můžeme představit.
Z hlediska prostorového a v tom nejširším slova smyslu nám domovem může být vlastně celý vesmír. Pokud je tedy vesmír tím nejširším, co svými smysly prostorově dokážeme obsáhnout a označit za své teritorium. Ano, žijeme tu, existujeme, je to tedy náš vesmír, je to místo, kde jsme doma, kam patříme.
Při bližším zkoumání hranic domova vyjde ale záhy najevo, že vesmír je nám domovem tak nějak více kolektivním, domovem společným pro velké množství bytostí. Já jako jedinec jsem přeci jenom doma víc na Zemi než na Saturnu, doma jsem více v Evropě než v Africe, v Čechách více než na Slovensku a takto můžeme pojem domov konkretizovat, až každý z nás dojde k adrese svého současného bydliště."

Poznámka

Práce je pěkně strukturovaná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45409a2773417.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Uvaha_domov.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse