Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Finanční analýza - skripta

Finanční analýza - skripta

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaná skripta, přepsaná formou poznámek, která se věnují finanční analýze. V práci jsou definovány základní pojmy, dále pak vysvětleno, jako jsou zdroje pro finanční analýzu, co jsou to finanční výkazy a podklady jako rozvaha, aktiva, pasiva a výsledovka. Představeny jsou i metody zpracování finanční analýzy a způsoby posuzování ukazatelů.

Obsah

1.
Pojetí finanční analýzy, definice pojmů
a) Objekt analýzy
b) Časové hledisko
c) Uživatelské hledisko
d) Obsahové hledisko
2.
Zdroje finanční analýzy
a) Data a informace
b) Spolehlivost a srovnatelnost dat
3.
Finanční výkazy a účetnictví
a) Funkce finančních výkazů a účetnictví:
b) Účetní závěrka a účetní výkazy
c) Rozsah účetních výkazů
d) Účetní zásady
e) Regulace účetnictví a účetních výkazů
f) Účetní standardy (dříve účetní osnovy)
4.
Rozvaha
a) Rozvaha jako účetní výkaz
b) Kritéria třídění rozvahových položek
c) Faktory ovlivňující reprodukční cyklus
d) Oceňování rozvahových položek
5.
Aktiva
a) Pohledávky za upsané vlastní jmění
b) Dlouhodobý nehmotný majetek
c) Dlouhodobý hmotný majetek
d) Dlouhodobé finanční investice
e) Opravné položky k nabytému majetku
f) Drobný dlouhodobý majetek
g) Zásoby
h) Dlouhodobé pohledávky
i) Krátkodobé pohledávky
j) Krátkodobý finanční majetek
k) Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv
6.
Pasiva
a) Vlastní jmění
b) Cizí zdroje
c) Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
7.
Výkaz zisků a ztrát – Výsledovka
8.
Finanční činnost
a) Cash flow
9.
Základní metody finanční analýzy
a) Absolutní ukazatelé
b) Rozdílové ukazatelé
c) Poměrové ukazatelé
d) Modifikace zisku
10.
Výpočet ukazatelů
a) Ukazatelé rentability
b) Ukazatel likvidity
c) Ukazatel aktivity
d) Ukazatel finanční struktury
e) Ukazatel tržní hodnoty
f) Komplexní způsob využití poměrových ukazatelů
g) Hlediska dělení
h) Finanční predikční modely

Úryvek

"ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY
1. absolutní ukazatelé
2. rozdílové ukazatelé
3. poměrové ukazatelé

ad 1. absolutní ukazatelé
a) absolutní ukazatelé
- obsaženy přímo ve finančních výkazech
b) procentní ukazatelé

ad 2. rozdílové ukazatelé
- za rozdílové ukazatele jsou pokládány především ukazatelé označované jako fondy finančních prostředků
Finanční prostředky:
a) čistý provozní (pracovní) kapitál – ČPK
ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva (dluhy)
ČPK = vlastní zdroje + cizí kapitál dlouhodobý – stálá aktiva
- kapitál, který je použit k financování provozního cyklu
podniku
b) čisté pohotové prostředky
ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky
- pohotové PP: hotovost, peníze na BÚ
c) čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy
- někdy označovány jako čistý peněžní majetek
- představují kompromis mezi a a b
- z oběžných aktiv jsou vyloučeny nelikvidní oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva"

Poznámka

Psané formou poznámek a práce je doplněna o schéma a tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8158
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse