Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční plány

Finanční plány


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poukazuje na důležitost plánování financování inovačních aktivit. Rozebírá, co by nemělo být opomenuto v důsledném finančním plánu, a poskytuje návod na správné rozvržení režijních nákladů. Zde naleznete předchozí část série textů o inovaci v procesech strategického řízení Řízení nákladů na vědu a výzkum a zde následující Inovační strategie.

Obsah

1.
Proč plánovat?
2.
Koncepce financování
2.1
Kapitálový a příjmový účet
3.
Body finančních plánů

Úryvek

Je životně důležité, aby financování inovačních aktivit a zvláště vytváření koncepce nových produktů byly součástí plánu společnosti, podnikatelských a operačních plánů. Spravování tvůrčích projektů ze dne na den a nekorektním způsobem vede zřídka k úspěšnému výsledku. Proto musí být ve finančních plánech a v hlavním inovačním programu předem stanoveny požadavky na zdroje, peněžní toky podmiňující navržení a vyvinutí produktu v dlouhodobém časovém horizontu a stejně tak i podnikatelské systémy a procedury, které umožní, aby tato činnost byla efektivní. Toto také zajistí, aby byly fondy k dispozici ve vhodnou dobu.
Představitelé společnosti musí předem vyjasnit, jaké aktivity budou hrazeny z centrálních (podnikových) fondů a od kterých částí podniku se bude očekávat, že úměrně přispějí do rozpočtu.
Dále se musí požadované financování rozdělit mezi kapitálový a příjmový účet. Kapitál by měl být určen pro předpokládané změny v zařízení a vybavení pro vytvoření konkurenční výhody ve zlepšené technologii a technologických systémech. Všechny tyto faktory by měly být zdůrazněny v hlavním inovačním programu, aby bylo jasné, kdy budou finanční prostředky požadovány. Tam, kde je to vhodné, měly by se sumy přepočítat podle časové hodnoty peněz na čistou současnou hodnotu."

Poznámka

Inovace v procesech strategického řízení 5/9.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0008.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Financni_plany.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse