Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Strategický management

Referáty strategický management

Název Goodness Staženo

SWOT analýza LPPE-PLAST s. r. o.

Předmětem práce je SWOT analýza firmy LPPE-PLAST s. r. o. V úvodu je představena historie firmy, dále její sídlo a vedoucí pracovníci. Další část je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Strategický management

2149x

Strategická analýza organizace a návrhy opatření

Jedná se o zpracování strategické analýzy nejmenované stavební společnosti působící v České republice. Práce se věnuje charakteristice a hlavně prakti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

1246x

Analýza vnějšího prostředí fiktivní oděvní firmy

Práce se zabývá analýzou vnějšího prostředí firmy Bernau, která hodlá podnikat v oděvním průmyslu nedaleko Třebíče. Autor k analýze použil Porterovu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

786x

Strategický plán firmy Škoda, a.s.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

776x

Nákupní strategie s využitím marketingového přístupu

Práce se zabývá nákupní strategií s využitím marketingového přístupu. Případová studie řeší za pomoci výpočtů otázky optimální velikosti dodávky a nák... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

672x

Poslání firmy

Text představuje firmu Cesnet, předmět její činnosti a její podnikatelské služby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management


637x

Škoda Auto a.s. - strategický managment

Seminární práce do předmětu rozhodování managera, což je volitelný předmět na VŠB EKF - Ostrava. Práce se věnuje představení a zhodnocení možností aut... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

622x

SMA - Strategický plán firmy UNILEASING,a.s

Seminární práce, jejímž tématem je formulace vize, strategických cílů a strategie v rozsahu potřebném pro tvorbu strategického plánu. Dále také posouz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

559x

Nástroje řízení jakosti

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

444x

Finanční plány

Práce poukazuje na důležitost plánování financování inovačních aktivit. Rozebírá, co by nemělo být opomenuto v důsledném finančním plánu, a poskytuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

409x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]