Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční umístění v účetnictví komerčních pojišťoven

Finanční umístění v účetnictví komerčních pojišťoven


Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je definovat finanční umístění obecně, a charakterizovat jeho pozici v účetnictví pojišťoven. Zpracovává proto postup při účtování finančního umístění, a rozebírá jednotlivé typy finančního umístění z hlediska investiční činnosti pojišťoven. Pro tuto činnost uvádí závazná kritéria a pravidla.

Obsah

1.
Vymezení finančního umístění
1.1.
Zákon o pojišťovnictví
1.2.
Limity finančního umístění
2.
Účtování o finančním umístění
2.1.
Jednotlivé účtové skupiny
2.2.
Pravidla oceňování finančního umístění
3.
Investiční činnost pojišťoven
3.1.
Kritéria pro investiční rozhodnutí
3.2.
Investiční instrumenty
4.
Závěr – investice českých pojišťoven

Úryvek

"Finanční umístění v pojišťovnách představuje především nemovitý a finanční majetek. Vedle pohledávek z přímého pojištění a ze zajištění je to nejvýznamnější součást aktiv pojišťovny. Z časového hlediska jde zejména o majetek dlouhodobé povahy. Výše finančního umístění musí být nejméně rovna výši technických rezerv, protože jde vlastně o formu investování těchto rezerv jako zdrojů krytí (financování) závazků vůči pojištěným. K financování finančního umístění se používají jak cizí zdroje (technické rezervy aj.), tak vlastní zdroje (zejm. základní kapitál). I přes převážnou dlouhodobost by mělo finanční umístění být dostatečně likvidní, aby tak byla zajištěna solventnost pojišťovny. Pojišťovna musí s velkou obezřetností rozhodovat o finančním umístění technických rezerv – musí být jistota, že v podniku „jsou peníze“ na pokrytí rezerv. Nakládání s tímto majetkem je omezeno zákonem o pojišťovnictví a prováděcími vyhláškami k němu. Problematiku umisťování rezerv především upravuje Vyhláška MFČR č. 52/1994 sb. , kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv (dále „prováděcí vyhláška“). Pro účtování s finančním umístěním je v účtové osnově pro pojišťovny vymezena účtová třída č. 1. Všechny operace související s finančním umístěním životního pojištění se zachycují na technickém účtu životního pojištění, protože v oblasti životního pojištění se finanční umístění chápe jako součást produktu. Na rozdíl od toho v oblasti neživotního pojištění není finanční umístění součástí produktu, jedná se o běžnou investiční činnost, a tak se operace týkající se finančního umístění zachycují na netechnickém účtu.
a) Zákon o pojišťovnictví

Zákon č. 363/1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů vymezuje finanční umístění následovně:
(1) Finanční umístění zahrnuje
a. dluhopisy vydané Českou republikou nebo Českou národní bankou a dluhopisy, za které převzala záruku Česká republika,
b. dluhopisy vydané bankami, 9)
c. veřejně obchodovatelné dluhopisy vydané obchodními společnostmi,
d. pokladniční poukázky,
e. veřejně obchodovatelné komunální obligace,
f. půjčky, úvěry a jiné pohledávky, jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou,
g. směnky, jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou,
h. nemovitosti na území České republiky,
i. hypoteční zástavní listy,
j. veřejně obchodovatelné akcie a podílové listy,
k. depozita a depozitní certifikáty u bank, které mají povolení působit na území České republiky jako banka,
l. podílové listy otevřených podílových fondů,
m. předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci, za podmínky jejich pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny,
n. státní dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské státy Evropské unie nebo centrální banky těchto států, a dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj,
o. zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na veřejném trhu členských států Evropské unie"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=303/2004&PC_8411_p=4&PC_8411_l=303/2004&PC_8411_ps=10, http://www.seminarky.cz/Investicni-moznosti-domacich-institucionalnich-investoru-5517.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse