Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Foresta - základ organizační struktury

Foresta - základ organizační struktury


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi povrchně zabývá organizační strukturou. Uvádí její definici a změny, spolu s jejich důvody. Vyjmenovává úrovně řízení. V závěru je zmíněna flexibilita organizační struktury spolu se situací řízení ve společnosti Foresta.

Obsah

1.
Organizační struktura
2.
Změny v organizační struktuře
3.
Důvody změn
4.
Organizační struktura a tři úrovně řízení
5.
Flexibilita organizační struktury
6.
Situace v organizace Foresta

Úryvek

"Systém řízení je decentralizovaný a výhledově snadno modifikovatelný s ohledem na zavedení geografického informačního systému.

Změny v organizační struktuře jsou prováděny plynule v souvislosti s celkovými vnitřními i vnějšími změnami.Mohou být zapříčiněny vývojem ekonomického systému, tržních podmínek, praktických zkušeností, legislativy apod.

Jedním z hlavních důvodů změn v organizační struktuře je růst a.s, respektive růst jednotlivých organizačních celků. Celá struktura i systém řízení je vybudován tak, aby umožňoval snadný přechod kteréhokoliv celku struktury na vyšší či nižší úroveň. To se děje v souladu s legislativou,stanovami a.s a dalšími interními pravidly a uskutečňují se za účelem optimalizace řízení /např. zvětší-li se středisko natolik, že jeho vedoucí k jeho řízení potřebuje aparát na úrovni divize, stává se z tohoto střediska samostatná divize/.

V organizační struktuře jsou tři úrovně řízení:
a/ nejvyšší úroveň:
- generální ředitel
- kancelář generálního ředitele
- ekonomická sekce
- obchodní sekce
b/ střední úroveň řízení:
- ředitelství jednotlivých divizí
c/ nejnižší úroveň řízení:
- vedení jednotlivých středisek

Flexibilita organizační struktury je výhodná i z hlediska umístění útvaru marketingu. Po uvedení útvaru marketingu do činnosti se jeví jako nejvhodnější možnost ad3), kdy je útvar integrován s útvarem odbytu a zabezpečuje tak taktické i strategické a operativní činnosti, výzkum trhu, prognozování a plánování, stimulace růstu prodeje a jiné, protože v rámci výzkumu trhu a dalších uvedených aktivit je možno nejlépe vytvářet a postupně zaplňovat jednotlivé soubory informační základny (informace o výrobku,trhu, zákazníkovi apod). Důležité v tomto směru je i napojení na externí informační systémy a informační služby v podnikatelské struktuře."

Poznámka

Práce je povrchní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko2019.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Organizacni_struktura.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse