Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Formální a jazykové zpracování diplomové práce

Formální a jazykové zpracování diplomové práce

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnovaná tématu zpracování diplomové práce. Kromě její kompozice se zabývá i jazykovou stránkou diplomové práce. Připomíná nejčastější stylistické a pravopisné chyby. Pozornost je zaměřena i na její formální zpracování. Autor upozorňuje, co by měla všechno obsahovat, jak práci upravovat a členit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jazykové zpracování diplomové práce
2.1
Diplomová práce jako odborný text
2.1.1
Hlavní znaky odborného textu
2.1.2
Kompozice diplomové práce
2.2
Nejčastější chyby při psaní diplomové práce
2.2.1
Nejčastější pravopisné chyby
2.2.2
Nejčastější morfologické problémy
2.2.3
Stylistika
3.
Formální zpracování diplomové práce
3.1
Etapy zpracování diplomové práce
3.2
Úprava diplomové práce
3.2.1
Tabulky
3.2.2
Členění textu
3.2.3
Struktura diplomové práce
4.
Použité zdroje

Úryvek

"2.2.1 Nejčastější pravopisné chyby
Asi nejzávažnější chybou, kterou můžeme v diplomové práci udělat, je chyba ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných. Takovéto chyby jsou totiž chyby nejviditelnější a nejvíce ubírají diplomové práci na odbornosti. Obranou může být automatická počítačová kontrola pravopisu. Nemůžeme se na ni ovšem spoléhat ve všem. Počítač na příklad nerozezná odvozená předponová slovesa (být x bít, mýt x mít) nebo jakoukoliv záměnu slov. Problémem může být i psaní předpony s-/z-. I tady není zaručeno, že počítač vše opraví správně. Proto lze jen doporučit v případě pochybností o správnosti daného výrazu Pravidla českého pravopisu či jinou odbornou publikaci, ve které si lze správnost ověřit.
Nevhodně v diplomové práci vypadá také pravopisná chyba ve slovech s předponou dis-/dys-. Předpona dis- významově odpovídá české předponě roz- nebo ne- (disharmonie by se tedy dala do češtiny přeložit jako nesoulad). Naopak předpona dys- znamená v češtině „zeslabený, vadný, porušený“ (slovo dyslexie významově odpovídá narušené nebo odchylné schopnosti číst).
2.2.1.1 Dělení slov
Rozdělení slova porušuje jeho písemný rámec. I přesto je ovšem nutné slova na konci řádků občas rozdělit – zamezíme tak roztažení některých řádků při blokové úpravě pravého okraje. Při dělení slov musíme respektovat určité zákonitosti, které jsou platné pro psaní v českém jazyce (viz. Pravidla českého pravopisu):
1) Neoddělujeme zkratku křestního jména od příjmení, ani zkratku titulu od příjmení
2) Neoddělujeme číslice dlouhého čísla ani hodnotu a jednotku
Při dělení vycházíme z toho, jakým způsobem je slovo tvořeno:
1) Slova složená – taková slova se dělí podle části složeniny (PŘ.:TMAVO-VLASÝ)
2) Slova se znatelně rozlišitelnou slabičnou předponou (PŘ.:NEJ-VÍCE)
3) Slova s nezřetelnou slabičnou hranicí – taková slova není nutné dělit na švu přepony a kořene (PŘ.:ZA-MKNOUT i ZAM-KNOUT)
4) Ostatní slova se dělí na kterékoli jejich slabičné hranici – ta končí většinou samohláskou nebo slabičným r,l (PŘ.:DĚ-KU-JE-ME, VL-NĚ-NÝ)
Dělení cizích slov
Při dělení cizích slov se můžeme řídit několika pravidly:
1) Můžeme vycházet z jejich výslovnosti v češtině (PŘ.: ROU-SSEAU)
2) Pokud je složení slova jasné, můžeme slovo rozdělit v souladu s tímto složením (PŘ.: ANT-ARKTIS)
3) Je přípustné i dělení podle příslušného cizího jazyka (PŘ.: HAN-NOVER)
Chybám při dělení slov lze alespoň částečně předejít, používáme-li počítačový slovník s automatickým dělením slov. Ale ani ten nedokáže zabránit všem chybám. Problémem je, že počítač ne vždy dokáže rozdělit slovo podle všech zákonitostí. Například slovo biopalivo rozdělí na BI-OPALIVO. Slovo totiž rozdělí podle slabik, ne podle jednotlivých částí složeného slova. Takovéto chyby lze oddělit ručně, ale je nutné dát si pozor na případy, kdy se slovo dalším upravováním textu dostane doprostřed řádky, ale dělící znaménko zůstává. Poté působí rozdělené slovo opět rušivě."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20982
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse