Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formy obchodních společností - základní informace

Formy obchodních společností - základní informace


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručně pojatá práce popisující základní formy obchodních společností. Pouze v bodech obecně charakterizuje komanditní i veřejnou obchodníspolečnost,a také společnost s ručením omezeným i akciovou společnost. V závěru popisuje formu vybrané fiktivní obchodní společnosti.

Obsah

1.
Veřejná obchodní společnost
2.
Komanditní společnost
3.
Akciová společnost
4.
Společnost s ručením omezeným
5.
Firma Svoboda a spol., spol. s r.o. (fiktivní firma)

Úryvek

"Veřejná obchodní společnost
- může být založena minimálně dvěma společníky
- společnost ručí za závazky veškerým majetkem firmy
- nemusí být vytvořen rezervní fond

Komanditní společnost
- musí být založena nejméně dvěma společníky, z nichž jeden je komanditista (ručí za závazky firmy pouze do výše svého nesplaceného vkladu) a jeden komplementář (ručí za závazky celým svým majetkem)
- nemusí vytvářet rezervní fond

Akciová společnost
- společnost může být založena buď jednou právnickou osobou nebo dvěmi osobami fyzickými,
- společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, akcionář za závazky neručí,
- společnost je povinna vytvořit rezervní fond ve výši min 20% základního jmění společnosti
- hodnota základního jmění společnosti musí být minimálně 1.000.000.-Kč

Společnost s ručením omezeným
- může být založena 1 osobou, nejvýše však může mít 50 společníků
- společnost ručí za závazky celým svým majetkem, společníci pouze do výše svých nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku
- hodnota základního jmění musí být minimálně 100.000,
- Kč, minimální hodnota vkladu jednotlivých společníků 20.000,- Kč.
- před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí každý společník splatit 30% vkladu, celková hodnota splacených vkladů musí tvořit 50.000,- Kč "

Poznámka

Práce s nízkou informačních hodnotou.
Seminární práce z předmětu Drobné a střední podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: law2004.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Formy_obchod_spol.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse