Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Fotbal: rozvoj rychlostně-silových schopností - diplomová práce slovensky

Fotbal: rozvoj rychlostně-silových schopností - diplomová práce slovensky

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem diplomové práce je sledování změn úrovně rychlostních a rychlostně-silových schopností starších žáků ve fotbale v rámci experimentální skupiny a porovnání s kontrolní skupinou. Práce je rozdělená do pěti kapitol. Obsahuje 11 obrázků, 17 tabulek a 2 grafy. V 1. části se jedná o rozbor zkoumaného problému, kde se čtenář dozví i o základních teoretických poznatcích z této problematiky v charakteristice sportovní přípravy, kondiční přípravy, všeobecné charakteristiky rychlostních schopností, rozdělení rychlostních schopností, senzitivního období a o metodách, formách a prostředcích rozvoje RS ve fotbale. V 2. části si autor stanovil cíl, formuloval hypotézy a úlohy výzkumné práce. V 3. části je obsažena metodika zkoumání práce, kde si autor stanovil zkoumanou situaci, popsal výběr a charakteristiku experimentálního a kontrolního souboru, zároveň byly popsány sledovaný pramenný, experimentální a kontrolní činitel, stanovena byla i organizace výzkumu a zpracování vyzkoumaných údajů.4. a 5. část jsou věnovány vyhodnocení průzkumu a vytvoření jeho závěrů, popřípadě doporučení pro praxi.
Obsah:
1 ROZBOR VÝSKUMNÉHO PROBLÉMU
1.1 Charakteristika športovej prípravy
1.2 Kondičná príprava
1.3 Všeobecná charakteristika rýchlostných schopností
1.4 Rozdelenie rýchlostných schopností
1.5 Senzitívne obdobie
1.6 Metódy, formy, prostriedky rozvoja rýchlostných schopností vo futbale
2 CIEĽ, HYPOTÉZY, ÚLOHY VÝSKUMNEJ PRÁCE
2.1 Cieľ
2.2 Hypotézy
2.3 Úlohy
3 METODIKA VÝSKUMNEJ PRÁCE
3.1 Stanovenie výskumnej situácie
3.2 Výber a charakteristika experimentálneho a kontrolného súboru
3.3 Výber a popis sledovaných premenných
3.4 Experimentálny a kontrolný činiteľ
3.5 Organizácia výskumu
3.6 Spracovanie a vyhodnotenie výskumných údajov
4 VÝSLEDKY VÝSKUMNEJ PRÁCE
4.1 Zmeny v sledovaných ukazovateľoch u experimentálnej skupiny
4.2 Zmeny v sledovaných ukazovateľoch u kontrolnej skupiny
4.3 Rozdiely v sledovaných ukazovateľoch u experimentálnej a kontrolnej skupiny
5 ZÁVERY VÝSKUMNEJ PRÁCE
5.1 Závery pre prax
Zoznam bibliografických odkazov
Úryvek z práce:
"1.1 Charakteristika športovej prípravy
Športová príprava mládeže je cieľavedomý telovýchovný proces, zameraný na zvyšovanie športovej výkonnosti a všestranného rozvoja mládeže vplyvom prostriedkov telesnej výchovy a športu (Havlíček,1977). Športová príprava mládeže má svoje cieľové zameranie a spolu s výstavbou, ustanovizňami, tréningovým procesom, súťaživým poriadkom, organizáciou a riadením vytvára samostatný a ucelený systém.
Športová príprava, zameraná na výchovu vrcholových športovcov, schopných úspešne reprezentovať svoju krajinu, zahrňuje úzku spatosť športovej prípravy mládeže a vcholového športu. Je charakteristická kontinuita prípravy pohybovo nadaných detí, športovo talentovanej mládeže, prípravou vrcholových športovcova športovcov štátnej reprezentácie. Športová príprava tvorí základný článok výstavby dlhodobej prípravy v nadväznosti na populáciu, z ktorej vyrastá, (Havlíček, 1982).
Športová príprava, ako systém sa skladá z mnohých komponentov a v podstate zahrňuje:
- športový tréning
- športové súťaženie
- mimotréningové a mimosúťažné faktory
1. Športový tréning ako špecializovaný pedagogický proces, riadený na základe vedeckých princípov, v ktorých pôsobíme na zvyšovanie úrovne všeobecnej a špeciálnej výkonnosti športovcov.
2. Športové súťaženie, ktoré umožňuje porovnávať športovú výkonnosť jednotlivých športovcov, umožňuje nielen preverenie výkonnosti, ale je aj zdrojom motivácie ďalšej prípravy a oblasťou propagácie a aktivizácie ľudí k aktívnemu športovaniu.
3. Mimotréningové a mimosúťažné faktory ako súhrn ostatných činností a vplyvov, ktroré napomáhajú k optimálnemu priebehu športovej prípravy.
Športovú prípravu tvoria z hľadiska systémovo-štrukturálneho pohľadu 4 základné prvky:
- tréner
- športovec
- projekt
- podmienky prípravy
Vzájomné vzťahy medzi týmito prvkami zabezpečujú funkčnosť systému pri riadení, účelnosť a cieľavedomosť športovej prípravy. Všetky procesy v športovej príprave sa uskutočňujú medzi riadiacou (tréner) a riadenou (športovec) sústavou. Regulujúcu funkciu v tomto vzťahu zohráva projekt a podmienky. Začiatok športovej prípravy mladých futbalistov sa čoraz viac posúva do skorého detského veku. V minulosti sa začínalo so systematicckou prípravou vo futbale až okolo 14-15 r. potom 12-13 r., dnes 8-10 r."

Obsah

.

Úryvek

.

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy.
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4138
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse