Seminarky.cz > Životopisy > > > Francis Bacon - medailonky myslitelů 4/34

Francis Bacon - medailonky myslitelů 4/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Francise Bacona. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Augustinus Aurelius - medailonky osobností 3/34 a následující zde Bernard Bolzano - medailonky myslitelů 5/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Bacon se narodil roku 1561 v Anglii jako syn strážce pečeti (významný královský úřad). Byl nadaný, svá studia v Cambridgi ukončil ve čtrnácti letech. Postupem času udělal i výbornou politickou kariéru - stal se nejvyšším prokurátorem, právním zástupcem koruny i lordem kancléřem, král jej povýšil na barona z Verulamu. Z těchto politických výšin však následoval prudký pád - byl usvědčen z braní úplatků. Stáhl se do ústraní, žil na venkově. Trest mu sice byl prominut, ale Bacon se už do veřejného života nevrátil. Konec svého života strávil vědeckým bádáním a psaním spisů. Uprostřed této práce roku 1626 zemřel.

• Eseje
• Instauratio magna představuje nedokončené dílo; usiloval o rozsáhlou obnovu vědy (jako celku i jejích jednotlivých oborů); z tohoto díla dokončil pouze tři části:
• důstojnosti a pokroku věd
• Nové organon ("Nový nástroj") - stojí v opozici vůči Organonu Aristotelovu
• Nová Atlantida - tento spis představuje vizi ideální společnosti v budoucnosti

Bacon, F.: Nové organon. Svoboda, Praha 1990. 2. vyd. ISBN 80-205-0107-X S.89
"Vlastností lidského rozumu je, že snadno předpokládá větší řád a rovnováhu ve věcech, než jaké tam skutečně nalézá. A ačkoli je v přírodě mnoho jedinečného a mnoho sobě nerovného, vymýšlí si paralely, podobnosti a vztahy, které neexistují. Odtud ony výmysly, že na nebesích se vše pohybuje v dokonalých kruzích a že se zavrhují spirály a hadovitě zakřivené linie (až na jména). Odtud také pochází, že byl zaveden živel ohně i se svým kruhem, aby tak byla doplněna čtveřice, kterou tvoří se třemi ostatními živly, jež lze vnímat smysly.""

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120ef79886b6.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Francis_Bacon_medailonky_4.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse