Seminarky.cz > Životopisy > > > Francois Marie Arouet (Voltaire) - medailonky myslitelů 31/34

Francois Marie Arouet (Voltaire) - medailonky myslitelů 31/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Voltaira. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Sókratés - medailonky myslitelů 30/34 a následující zde John B. Watson - medailonky 32/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Francois Marie Arouet je známější pod svým literárním pseudonymem Voltaire. Narodil se roku 1694 v rodině zámožného notáře. V jedenadvaceti letech odešel do Paříže, kde záhy po svém příjezdu získal pověst duchaplného posměváčka (díky výroku, který je mu připisovaný a který se týkal osoby královského regenta, se nakrátko ocitl i ve vězení v Bastile). Díky dalšímu sporu s člověkem šlechtického stavu se opět ocitl v Bastile a pod podmínkou, že opustí Francii, byl propuštěn.

Voltaire odešel do Anglie. Napsal i několik dramat, např. Zaira, Mohamed, Semiramis a také několik románů, kterými však bojuje (zábavnou formou) proti náboženskému fanatismu a pověrám (pověrami myslel to, co jeho současníci považovali za náboženství).

Více než deset let si Voltaire dopisoval s pruským králem Friedrichem II. a v roce 1750 přijel na jeho pozvání do Pruska. Dva roky žil na královském dvoře a po roztržce s Friedrichem II. musel odjet. Jeho cesta vedla do Francie, ale na hranicích zjistil, že zde byl odsouzen k vyhnanství a že jej tedy do vlasti nevpustí. Usadil se ve švýcarském Ferney, které se stalo jakýmsi duchovním hlavním městem Evropy (za Voltairem přicházeli knížata a učenci z celé Evropy, např. král dánský, švédský, ruská carevna Kateřina II.)

Ve věku šedesáti pěti let rozpoutal duchovní válku proti křesťanskému náboženství a církvi obecně. Ateistou však nebyl. Jen velmi pozorně rozlišuje mezi náboženstvím a pověrami.
Na sklonku svého života se roku 1778 vrátil do Paříže. Smrt jej zastihla v předvečer velké revoluce.

• Filosofické listy o Angličanech ve spise staví do protikladu svobodu duchovní a politickou v Anglii a zkorumpovanost vládnoucí šlechty a duchovenstva ve Francii
• Základy Newtonovy filosofie (1738) - spis představoval pro Francouze první seznámení s dílem Isaaca Newtona
• Esej o mravech a duchu národů - ve svém díle hledal jednotící princip, který by dal celku nějaký smysl
• Candide (1759) - spis představuje výsměch Leibnizově myšlence "nejlepšího ze všech možných světů"
• Encyklopedie - na vzniku tohoto velkého díla se také podílel několika příspěvky
• Filosofický slovník
• Pojednání o snášenlivosti - spis napsaný v době boje proti křesťanství

Voltaire, F.M.A.: Výbor z díla. Svoboda, Praha 1978. 1. vyd. S.202
"Definujme, co rozumíme pod pojmem svoboda. Svoboda je pouze schopnost jednat. Kdyby se kámen pohyboval podle vlastní volby, byl by svobodný; zvířata a lidé mají tuto schopnost, jsou tedy svobodní. Tuto schopnost mohu ze všech sil upírat zvířatům; mohu si představovat, když chci zneužívat svého rozumu, že zvířata, která se mi ve všem ostatním podobají, se od mne liší v tomto jediném bodě. Mohu je chápat jako stroje bez vjemů, tužeb a vůle, ačkoliv všechny jejich projevy nasvědčují tomu, že je mají.""

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51211012ba0c3.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Voltaire_medailonky_31.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse