Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Francouzská republika a jakobínská diktatura

Francouzská republika a jakobínská diktatura


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky popisují průběh druhé části francouzské revoluce od vyhlášení republiky po popravu Roberta Robespierra.

Obsah

1.
Vyhlášení republiky
2.
Spor mezi girondisty a jakobíny
3.
Jakobínská hrůzovláda
4.
Poprava Robespierra

Úryvek

" REPUBLIKA A JAKOBÍNSKÁ HRŮZOVLÁDA

- zajetím krále a vyhlášením republiky začala druhá část Velké francouzské revoluce
- v novém Národním konventu bylo jiné rozložení sil než v předchozí sněmovně
- význ. pozice poprvé získali radikální jakobíni
- hl. úkolem Národního konventu bylo vypracovat republikánskou ústavu
- král byl obviněn z velezrady a poslán na popraviště
- 21. 1. 1793- král byl na nám. Revoluce popraven (Ludvík XVI.)
- 1793- popravena i královna Marie Antoinetta
- Následky popravy: další evropské státy vypověděli Francii válku (VB, Holandsko, Španělsko)
- 1793- spor mezi girondisty a jakobíny
- girondisté- zastupovali zájmy obchodní buržoazie z provincií a usilovali o hospodářskou svobodu a ochranu soukromého majetku
- jakobíni- měli podporu pařížské radnice, často se opírali o davy z ulice
- červen 1793- rozhodnutí o tom, kdo ovládne Konvent (29 nejzn. girondistů bylo v Konventu zatčeno národní gardou, odsouzeno a popraveno => vláda pouze jedné strany)
- parlamentní způsob vlády s několika stranami vystřídala diktatura jakobínů
- 1793 (září)- zavražděn jeden z hl. představitelů jakobínské diktatury Jean Paul Marat  začátek Jakobínské hrůzovlády
- od října 1793 vládl zemi Výbor veřejného blaha ( v čele Maximilien de Robespierre- uznával revoluční teror jako legální formu boje s politickými odpůrci)
- tomuto výboru podléhalo 20 000 bezpečnostních výborů po celé zemi
- politický teror jakobínů zlikvidoval veškerou svobodu
- vyhlášená všeobecná branná povinnost občanů
- zavedení nejvyšších cen základního zboží, především potravin s stanovení nejvyšších mezd
- místo bohoslužby zaveden kult Nejvyšší bytosti
- zrušen dosavadní církevní kalendář a místo něj nový revoluční kalendář (začínal vyhlášením republiky, 22. 9. 1792)
- 27. 7. 1794- popraven Robespierre (v dalších dnech ho následovalo dalších 100 jeho přívrženců), jeho smrtí končí revoluční teror
- k moci se vrátilo umírněné měšťanstvo"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cab1a12a03.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Republika_a_jakobinska_diktatura.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse