Seminarky.cz > Životopisy > > > František Ladislav Čelakovský

František Ladislav ČelakovskýKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básníka Františka Ladislava Čelakovského.

Obsah

1.
František Ladislav Čelakovský

Úryvek

"Čelakovský František Ladislav (1799 – 1852)

František Ladislav Čelakovský byl český básník a překladatel, také sběratel lidové poezie a redaktor. Studoval gymnázium v Českých Budějovicích, filosofii na universitě v Praze a Linci, studia ale nedokončil. Pracoval jako redaktor Pražských novin a jejich přílohy České včely, působil také jako knihovník a profesor slavistiky ve Vratislavi.
Významná je jeho překladatelská činnost (J. G. Herder Listové dávnověkosti, J. W. Goethe Marinka, W. Scott Panna jezerní)
Věnoval se intenzivně vědeckému studiu slovanské lidové slovesnosti (Slovanské národní písně, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, Česká pořekadla)
Sběratelská činnost ho podnítila k vlastní básnické tvorbě tzv. ohlasové poezie Ohlas písní ruských – napodobení tradičních ruských bylin, např. Ilja Volžanin, Bohatýr Muromec
Ohlas písní českých – převažují milostné básně a žertovná lyrika. Celkově jde o verše hravé, které se rychle rozšířily a staly se populárními. Sbírka obsahuje také první českou umělou baladu Toman a lesní panna.
Růže stolistá"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521250108384d.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
F_L_Celakovsky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse