Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých

František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své první části charakterizuje období vzniku sbírky Ohlas písní českých po literární a historické stránce a připojuje stručný životopis autora. Následuje srovnání díla s Ohlasem písní ruských a rozbor vybraných básní. Nakonec je postižen význam a vliv díla.

Obsah

1.
Období vzniku díla, historické vlivy
2.
Stručný životopis autora
3.
Rozbor díla
4.
Rozbor básně Toman a lesní panna
5.
Stručný rozbor dalších vybraných básní
6.
Význam díla, vliv na další autory

Úryvek

"1. Období vzniku díla, historické vlivy

Ohlas písní českých vychází v roce 1839, to je deset let po vydání první ohlasové sbírky Františka Ladislava Čelakovského – Ohlas písní ruských. Na rozdíl od ruského Ohlasu, který vznikl v krátké době za šťastné životní a umělecké pohody autora, český Ohlas vznikal dlouho. Čelakovský v něm vyjádřil ráz českého lidového života, obraz českého venkovského lidu z konce třicátých let. Třicátá léta 19. století byla důležitým obdobím ve vývoji české literatury, toto období se řadí do druhé, event. do třetí etapy národního obrození. Každopádně jde o dobu, kterou lze charakterizovat jako období ve kterém dochází ke sblížení obrozenecké literatury se životem prostého lidu.
Důležitým krokem k tomuto sblížení bylo, že se literatura značně změnila po stránce obsahové, již nebylo nutné sepisovat pravidla jazyka ani psát dlouhá pojednání o jazyce českém, literatura se začala obracet k člověku samému a přihlížet ke skutečnostem života. Od konce dvacátých let zdůrazňovali sami spisovatelé nutnost literaturu zživotnit, sblížit s realitou národního života. Literatura se nadále zbavovala své izolovanosti, zreálňovala se a především mizel její tzv. učenecký charakter. Také historický zájem se přesouval do bližších dob a minulost začala být chápána jako příklad pro současnost.
Měnily se také myšlenky na postavení jednotlivých národů, dřívější snahy o spojenectví slovanských národů, o jakousi integraci těchto národů (např. austroslavismus Františka Palackého) nahrazovala stále výrazněji myšlenka diferenciace jednotlivých národů, každý národ se snažil zdůraznit svou jedinečnost a nechtěl se stát součástí velké bezejmenné masy.
Změny se promítaly i do společenských vztahů, tyto vztahy se stávaly svobodnějšími a tím umožňovaly každému jeho svobodnější, individuálnější projev. V literatuře se objevuje větší subjektivnost a individuálnost, která kromě toho, že zobrazuje těsnější vztah k realitě života, také předznamenává nástup romantismu v Čechách. Nejvýznamnějším a v podstatě jediným představitelem českého romantismu v této době se stal Karel Hynek Mácha.
Na literaturu samozřejmě také působil politický stav ve státě a velké události ve státech jiných. České obyvatelstvo zatěžoval Metternichův akční policejní režim a tím se vytvořily podmínky pro revoluční postoj. Ty byly ještě umocněny vlnou revolucí, která se přehnala Evropou, především pak francouzskou červencovou revolucí roku 1830 a také polským listopadovým povstáním z let 1830-1831, jehož účastníci utíkali českými zeměmi a navazovali tu různé kontakty. Důsledkem toho byly sympatie k Polákům a nechuť k feudálnímu carskému Rusku. Později se tento revoluční postoj ještě obohatil o romantický přístup a vznikl tzv. revoluční romantismus. Ten zasahuje především do čtyřicátých let 19.století a vyznačuje se zvýšenou aktivitou, snahou o změnu a ideou revolučního činu. V praxi se revoluční romantismus rozvinul až k revoluci roku 1848.
V literární tvorbě třicátých let se podíleli především spisovatelé , kteří se narodili těsně kolem roku 1800 neboli spisovatelé Jungmannova období. Byli to František Ladislav Čelakovský, František Turinský, Jan Kollár, Karel Simeon Macháček, Josef Krasoslav Chmelenský a další. Tato spisovatele doplňovala ještě mladší vrstva autorů do které jsou řazení např. Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Karel Sabina, Josef Kajetán Tyl a Jaroslav Langer.
Pro Františka Ladislava Čelakovského je důležité, že na počátku 19.století dochází ke zvýšenému zájmu o folklór a o lidovou tvorbu., tento zájem přišel o Čech ze zemí, které prošly tzv. osvícenstvím. Osvícenskou ideu, že lidová tvorba je hodnotná a zasluhuje povšimnutí, sbírání a napodobování přejali i naši sběratelé a napodobitelé lidové tvorby Čelakovský, Kollár, Šafařík, Erben, Kamarýt atd. Vznikla ohlasová poezie, která se vyznačuje tím, že napodobuje a oživuje poezii lidovou a využívá jejích charakteristických prvků."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3198
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse