Seminarky.cz > Životopisy > > > František Palacký - vědec a politik

František Palacký - vědec a politik


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v heslech shrnuje život a dílo Františka Palackého. Věnuje se soukromému životu, politické i vědecké dráze. Zvláštní pozornost je věnována Dějinám národa českého v Čechách a Moravě. Závěr obsahuje rodokmen, který ale končí okolo roku 1940 a nezmiňuje současné žijící potomky.

Obsah

1.
Život
2.
František Palacký – vědec
3.
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě
4.
František Palacký – Politik
5.
Rodokmen

Úryvek

“FRANTIŠEK PALACKÝ – POLITIK
- Vstupuje do politiky v r. 1848, kdy byl zvolen do Svatováclavského výboru
- Spolu s Karlem Havlíčkem zastával myšlenky austroslavismu - byl přesvědčen, že je v zájmu malých národů žít ve velkém (mocném) státě
- Během revoluce v roce 1848 se stává členem Národního výboru a předsedou Slovanského sjezdu
- Jednání ve Frankfurtu → 11. 4. 1848: „ Psaní do Frankfurtu “, Palacký odmítl účast z 3 hl. důvodů:
1)není Němcem a ani se jím necítí být, je Čech
2) nesouhlasil s hrozbou rozpadu Rakouska, jako samostatného státu
3) nesouhlasil s připojením Rakouska a Čech k Německu
- za ideální východisko považoval existenci říše německé a rakouské, jako dvou rovnoprávných států, odmítl podílet se na německém sjednocování
- „ Kdyby nebylo Rakouska, musili bychom ho vytvořit.“ - Palacký reformovat rakouskou monarchii tak, aby se mohla stát ideální ochránkyní malých národů střední, východní i jižní Evropy před možnou německou či ruskou expanzí (Rakousko si představoval konstitučně uspořádané). Základem reformované monarchie měla být rovná jazyková, kulturní i politická práva všech zde žijících národů.
- Koncem května 1848 jmenován do prozatímní české zemské vlády, jež však nevstoupila v činnost
- Po potlačení revoluce byl donucen se z politického života stáhnout a v období Bachova absolutismu se věnuje literatuře a dějepisectví...."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a34956a23e31.zip (639 kB)
Nezabalený formát:
F.Palacky.doc (695 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse