Seminarky.cz > Životopisy > > > Franz Kafka

Franz KafkaKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Franze Kafky.

Obsah

1.
Franz Kafka

Úryvek

"Kafka Franz (1883 – 1924)

Franz Kafka byl německý spisovatel židovského původu. Narodil se a žil v Praze, kde vystudoval práva na německé univerzitě, po studiích byl zaměstnán v Dělnické úrazové pojišťovně. V úřednickém zaměstnání byl ovšem velice nešťastný. Pro jeho složitou citlivou duši byl významný nevyrovnaný vztah k otci a k osudovým láskám (mj. Milena Jesenská). Zemřel předčasně na tuberkulózu. Jeho dílo, za života téměř neznámé, ho proslavilo až po smrti. V závěti žádal, aby byla zničena veškerá neuveřejněná díla (tj. vše kromě několika povídek), ale jeho přítel M. Brod dílo vydal (nedokončené romány). Kafkovy knihy odrážejí rozpory doby, hlavně však zrcadlí jeho osobní duševní rozpolcenost, reflektují na hradbu sociální, národnostní i rasové odlišnosti, kterou trpěl, ale kterou nedovedl řešit. Pocit nesounáležitosti, vyřazenosti a izolovanosti jsou základními motivy jeho života i tvorby. Ovlivněn svou rodinou (napjatý vztah s otcem) a nevydařenými zasnoubeními (s Felicií Bauerovou, Julií Vohryzkovou), trpěl pocity vnitřního sváru, touhy po něčem, čeho není schopen dosáhnout. Jeho dílo předkládá čtenáři obraz epochy konce, rozpadu a ztroskotání, zachycuje krizi společnosti, která znamená současně i krizi jedince a umění. Je zoufalým výkřikem člověka nenacházejícího nikde oporu. Stávající život byl pro Kafku nesnesitelný, jiný způsob života nedosažitelný.
Kafka vydal pouze několik povídek (Rozjímání, Ortel, Proměna, Venkovský lékař, V kárném táboře a Umělec v hladovění).
Z románu Nezvěstný (známý i pod názvem Amerika) vydal jen první kapitolu nazvanou Topič.
Román Proces předjímá události pozdějšího fašistického a komunistického teroru; hrdina, Josef K., je souzen za zločin, který nespáchal, přijímá však svou vinu.
V románu Zámek zachycuje Kafka pokus vyděděnce začlenit se do společnosti; tato cesta vede pouze přes zámek, ale zámeckou byrokracii nelze překonat.
Významný dokument Kafkova života i jeho doby představují dopisy (Mileně, Felicii, Ottle a rodině) a deníky."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52186dd4e0507.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
F_Kafka.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse