Seminarky.cz > Životopisy > > > Fridrich Nietzsche - život a dílo

Fridrich Nietzsche - život a dílo


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje osobnosti německého filozofa Friedrcicha Nietzscheho. Stručně je popsán jeho život a některá jeho díla jsou představena pouze v nástinu.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
a) Tak pravil Zarathustra
b) Vůle k moci
c) Mimo dobra a zla, Genealogie morálky, Lidské příliš lidské

Úryvek

"Nietzsche usiloval o přechod od teologie k antropologii. Základem jeho filozofie byl skepticismus a biologický voluntarismus, chtěl rozbourat tradiční metafyzické hodnoty systému a moderní kultury. Kritizoval Boha jakožto jakousi nadsílu, vedle které se stal člověk malým a slabým, a zvěstoval smrt Boha a nástup nového člověka-„nadčlověka.“ Starý člověk hledal ospravedlnění v Bohu, ale nadčlověk hledá ospravedlnění v sobě samotném, vzdává se staré etiky a nastoluje novou-vůli k moci, čímž nadčlověk překonává člověka. V protikladu k Marxově beztřídní společnosti nadčlověk ztělesňuje elitářsko-aristokraticky ideál dokonalého člověka, čehož později zneužil národní socialismus v rasistickém smyslu. Dále Nietzsche tvrdil že existuje morálka pánů a morálka otroků. Morálka pánů klade malý důraz na ctnosti, pokoru chápe jako slabost a bohatství není zdrojem zla, ale předpoklad ke spokojenému životu. Zlý znamený: obyčejný, průměrný, bezcenný. Zatímco morálka otroků klade mírnost a pokoru do pozice kladných vlastností a jako protiklad uvádí vyjímečnost, výstřednost a smělost."

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b24264bb84c.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Friedrich_Nietzsche.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse