Seminarky.cz > Životopisy > > > Friedrich August Kekulé - životopis

Friedrich August Kekulé - životopis


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje život významného německého chemika, zakladatele organické chemie cyklických sloučenin a průkopníka nauky o rozličném mocenství prvků. Věnuje se jeho životu od dětství až po samotný závěr.

Obsah

1.
Úvod
2.
Studia
3.
Objevy
4.
Závěr

Úryvek

"Na střední škole se Kekulé rád zabýval geometrií a rýsováním. Otec proto rozhodl, aby studoval architekturu a roku 1848 takové na ni syna na heidelberské technice zapsal. Kekulé studia zahájil, ale na radu kolegů zašel na přednášku slavného Justa von Liebiga (1803 – 1873ú „zakladatele zemědělské chemie a skvělého řečníka. Jim ovlivněn přešel na chemickou fakultu, kterou zakončil doktorátem. Zprvu chtěl po Liebigově vzoru vést vlastní laboratoř a provádět pro vznikající chemický průmysl zakázkové práce. Zřídil si tedy roku 1852 pracoviště na zámku Reichenau nad Churou. Dlouho však neunesl náklady a odešel do Londýna, kde v letech 1854 – 1855 pracoval u profesora Stenhause a roku 1856 se vrátil do Heidelbergu, kde spolupracoval s později slavným chemikem E. r. A. C. Erlenmeyerem (1825 – 1909). Obdržel zde i docenturu a zahájil své práce o mocenství prvků, v nichž pokračoval také na novém působišti v belgickém Gentu (od roku 1858) se zvláštním zřetelem ke strukturálním vzorcům sloučenin, objasňujícím uspořádání atomů v molekule. Různost tohoto uspořádání by vysvětlila tehdejší záhadu chemie: proč látky se stejným vzorcem mají rozličné vlastnosti? Vždyť jen uhlovodík C13H28 je více než osm set … Po četných pokusech Kekulé roku 1865 usoudil, že uhlík je čtyřmocný, že může s vodíkem vstupovat od jednoduché nebo dvojité vazby a vytvářet s ním cyklické šestiúhlé benzenové jádro. Benzen se stal východiskem obrovského komplexu syntetické chemie barvivy (indigoj), léků, třaskavin atd.
Objev benzenového jádra nebyl zdaleka přijat jednomyslně – mnozí významní Kekulovi kolegové se tak absurdnímu tvaru molekuly posmívali, znázorňovali ji kruhem šesti opic a nazývali nesmyslnou (Ch. A. Vrutz, A. W. H. Kolbe aj.). Historie však dala za pravdu Kekulému a zajistila mu místo organickou chemií jako chemií uhlíkatých sloučenin. Od roku 1867 působil jako profesor Chemického ústavu v Bonnu. Objevil – a nezávisle na něm. S. Canizzaro a H. F. M. Kopp – disociaci molekul vodní páry vzrůstající teplotou, která má za následek prudký pokles tlaku. Až do smrti nepřestal zkoumat izomerické sloučeniny (s totožným vzorcem a rozličnými vlastnostmi)."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0035.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Kukele.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse