Seminarky.cz > Životopisy > > > Fryderyk Chopin - životopis

Fryderyk Chopin - životopis


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je velmi stručným životopisem hudebního skladatele polského původu, Fryderyka Chopina. Krátce popisuje jeho život a tvorbu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Velmi krátký životopis
3.
Citát
4.
Závěr života

Úryvek

"Fryderyk Chopin

Byl to polský hudební skladatel a klavírní virtuos. Narodil se 22.2 1810 v Želazové Woli u Varšavy a zemřel 17.10 1849 v Paříži. Jeho prvními učiteli hudby byli Češi, Vojtěch Živný a Václav Würfl. Poté studoval na varšavské konzervatoři u Elsnera. Jeho skladby jsou dokonalým obrazem myšlení skladatele i doby romantismu, ve které žil. Byl nadšen myšlenkou polské národní svobody a netajil se tím. To bylo také příčinou jeho odchodu z Polska po nezdařelém povstání r. 1830. Druhým domovem se mu stala Paříž. Vyučoval hudbě, koncertoval.
Dobové noviny srovnávají Chopina s Lisztem a vyzdvihují jeho poetičnost:Není jen virtuosem, je i básníkem. Ale stále se cítil Polákem a polským skladatelem. Nepodlehl však ani naléhání pařížských uměleckých přátel.
....Přemlouvají mne, abych psal symfonie, opery a všechno, co je. Chtějí ve mně jediném mít k polského Rossiniho, tak Mozarta i Beethovena. Ale já se tiše usmívám a myslím si, že je třeba začít od malých věcí. Jsem jenom pianista.
Chtěl bych pouze napsat a po sobě zanechat abecedu toho, co jsem opravdu polské.......
Podařilo se mu to, přestože polovinu života prožil mimo svou vlast, je celé jeho dílo bytostně polské, etudy, balady, scherza...i idealizace různých tanců.
(56 mazurek, 12polonéz 15 valčíků a.j.)
S jeho pobytem na Mallorce, kde prožil téměř rok ve společnosti spisovatelky G. Sandové, jsou spjata jeho preludia, ve kterých už slyšíme náznaky impresionismu. Chopin zemřel jako devětatřicetiletý na tuberkulózu, ale nezůstal nic dlužen ani hudebnímu pokroku, ani svému národu."

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0048.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Fryderyk_Chopin.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse