Fyzika - tahák


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák do fyziky velice stručně shrnuje nejdůležitější informace o polovodičích, diodě, elektrickém proudu v kapalinách a Faradayových zákonech.

Obsah

1.
Polovodič
1.1.
Dělení
2.
Dioda
3.
Elektrický proud v kapalinách
3.1.
Elektrolýza
4.
Faradayovy zákony

Úryvek

"POLOVODIČ- (Si,Ge,C,Se,Te,), se zvyšuj. teplotou ->menší odpor (uvolní se víc volných e), Supravodivost= 0 odpor), osvětlení (fotoelektrický jev) DĚLENÍ-1)Vlastní - valenční el- tvoří kov vazbu, čistá krystal látka, hustota elektronů i děr je stejná. I=Ie+Id Generace=vznik páru elektronu (díra). Rekombinace= e zaplní díru(zánik páru) 2)Nevlastní A)typ N - z 5.skup PSP, (fosfor, arzen, antimon), volně putuje-negat náboj, Příměsi=donory B)typ P- ze 3. sk PSP (Al, bor,.) 1 el chybí,->díra (kladné místo), příměsi= akceptory DIODA= typ N+P, propustný směr:P->N, závěrný: N->P, (tato závislost vodivosti= diodový jev), při závěrném směru vznik Hradlové vrstvy ->rozšiř nesmí přes UBR (průrazné napětí), v propust směru se Hr. vrstva zuužuje ->až překročení UF0 (prahové napětí) Zenerova dioda- s překroč UBR se dioda nezničí, stabilizace. Led dioda (arsenid galia), Fotodioda.

EL.PRD.V KAP-elktrolyt = tav, ☼solí+ kys+ zás. (kationty+, anionty-), (anoda+ katoda-) Elektrolýza = uspořádaný pohyb iontů v elektrolitu končí na elektrodách ->ionty odevzdají náboje a vyluč se na povrch elektrod (atomy,molekuly), nebo chem reagují s elektrodou, nebo elektrolitem. - na katodě vždy kov, vodík, Použ. elektrolýzy: galv. pokovování (odmaštění a čištění-katoda, anoda- obalení) a leptání, výr. kovů, polarografie = zjištění množ a druhu prvků ve slouč., zdroje napětí)
FAR. ZÁKONY: 1.zákon: hmotnost m=náboji Q, m=A*Q, A-chem ekvivalent: A=m/Q = Mm/F*z, F=9,64853*104 C/mol , ZDROJE- Galvanický článek - chem E -> na elekt. E, 2 eloktrody ponoř do elektrolytu"

Poznámka

Psáno heslovitě. Obsahuje množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47b714256b92e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Fyzika_tahak.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse