Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Fyziologie a morfologie rostlin (maturitní otázky 26, 27)

Fyziologie a morfologie rostlin (maturitní otázky 26, 27)


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: První maturitní otázka se zabývá tím, jak se rostliny vyživují, rozmnožují a pohybují. Objasňuje mimo jiné pojmy symbiózy, mixotrofie, transpirace a gutace, růstové kolerace nebo třeba vliv fytohormonů na růst rostliny. Druuhá maturitní otázka se zabývá pletivy a stavbou rostliného těla. Mimo jiné vnáší trochu pochopení no problematiky typů plodů nebo květenství.

Obsah

1.
Výživa, růst, rozmnožování a pohyby rostlin
1.1
Výživa rostlin
1.1.1
Voda
1.1.2
Minerální látky
1.2
Růst rostlin
1.2.1
Růst a růstové faktory
1.2.2
Polarita
1.2.3
Růstové korelace
1.3
Rozmnožování rostlin
1.4
Pohyby rostlin
1.4.1
Fyzikální pohyby
1.4.2
Vitální pohyby
2.
Anatomie a morfologie rostlin, histologie
2.1
Pletiva
2.1.1
Pravá pletiva
2.1.2
Systémy pletiv
2.2
Rostlinné tělo
2.2.1
Kořen
2.2.2
Stonek
2.2.3
List
2.2.4
Květ
2.2.5
Plod

Úryvek

"Systém pletiv základních vyplňují prostor mezi krycími a vodivými pletivy
Asimilační (fotosyntetické) pletivo zajišťuje fotosyntézu (asimilaci), tvořeno parenchymatickými buňkami s velkým množstvím chloroplastů uloženo především v listech a těsně pod povrchem zelených částí stonku
Zásobní pletivo je tvořeno parenchymatickými buňkami s výraznými zásobními částicemi (škrobová zrna, vakuoly s roztoky cukrů, tukové
kapénky ap.) obsaženo v zásobních orgánech (kořeny, hlízy, zásobní části semen ap.)
Provzdušňovací pletivo – aerenchym je tvořeno mrtvými parenchymatickými buňkami s velkými mezibuněčnými prostory vyplněnými vzduchem vyskytuje se hlavně ve stoncích u bahenních a vodních rostlin, kde zajišťuje přísun kyslíku do kořenů a dalších ponořených částí
Vyměšovací pletiva vytvářejí látky určené k ochraně před býložravci (např. mléčnice pryšcovitých a hvězdnicovitých rostlin) nebo naopak k lákání opylovačů (např. tvorba nektaru v květech)
Zpevňovací pletiva tvořena sklerenchymem nebo kolenchymem, zpevňují cévní svazky, povrch stonku, semen a dalších částí rostliny
Rostlinné tělo
kořen podzemní orgán, upevňuje rostlinu k podkladu, slouží k přijmu vody a živin nemá kutikulu ani průduchy kořenová soustava: hlavní kořen + vedlejší kořeny x náhradní kořeny (adventivní) stavba:
o podélně: vzrostný vrchol (meristémy)kryt čepičkou; prodlužovací zóna s kořenovým vlášením; diferenciační zóna
o příčně: rhizodermis s kořenovými vlásky, primární kůra (vnitř. vrstva endodermis), střední válec (cévní svazky, kambium, dřeň, pericykl) přeměny: haustorie (jmelí), příchytné kořeny, vzdušné kořeny (monstera, orchideje), bulvy (řepa), hlízy (jiřiny)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559e1dea36894.zip (1363 kB)
Nezabalený formát:
Fyziologie_a_morfologie_rostlin__maturitni_otazky.pdf (1401 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse