Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Fyziologie vyšší rostliny

Fyziologie vyšší rostliny


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Práce se zabývá fyziologií vyšší rostliny, konkrétně tématy výživa rostliny, vodní režim rostliny a pohyb rostlin.

Obsah

Fyziologie vyšší rostliny, rozsah 3 strany
Obsah:
1.
Výživa rostliny
1.
Fotoautotrofie
1.
2. Heterotrofie
1.
3. Mixotrofie
1.
4. Symbióza
2.
Vodní režim rostliny
2.
1. Příjem vody
2.
1. 1. Pasivní příjem vody
2.
1. 1. Aktivní příjem vody
2.
Vedení vody
2.
3. Výdej vody
2.
3. 1. Pasivní výdej vody
2.
3. Aktivní výdej vody
3.
Pohyb rostlin
3.
1. Pasivní
3.
2. Aktivní
3.
2. 1. Fyzikální
3.
2. 2. Vitální
3.
2. 2. 1. Lokomoce
3.
2. 2. 2. Ohyby

Úryvek

"Fyziologie vyšší rostliny
• Výživa rostliny
o Fotoautotrofie
 Organismy získávají energii z fotonů světla a uhlíku z oxidu uhličitého
• Příkladem je lípa
 Poloparazit - získává anorganické látky - minerální látky a vodu z jiných rostlin
• Příklady - jmelí (poloparazituje na listnatých stromech), kokrhel, světlík

o Heterotrofie
 Organismy získávají organické látky připravené jinými organismy
 Jedná se o nezelené rostliny
 Příklad - hnilák smrkový, který využívá spadané smrkové šišky
 Parazit - odebírá cukry, tuky i bílkoviny svému hostiteli
• Příklad - kopřiva napadána kokoticí, podbílek

o Mixotrofie
 Jedná se o kombinaci fotoautotrofního a heterotrofního způsobu výživy
 Může se jednat o řasy, některé bakterie a masožravé rostliny
 Masožravé rostliny se např. živí především tím, že chytají drobné živočichy, prvoky a zvláště pak hmyz
 Konkrétním příkladem masožravé rostliny je rosnatka, jejíž výskyt je v rašeliništích

o Existují i symbiotické výživy
 Symbióza je úzké soužití dvou a více organismů k jejich prospěchu
 Příklady jsou stélka lišejníku + houba, bakterie + houba, smrk + hřib smrkový
 Symbiotický vztah houby + kořene rostliny se obecně nazývá mykkorhiza


• Vodní režim rostliny
o Náročné na spotřebu vody
o Voda slouží k rozvodu látek
o U rostlin neexistuje koloběh vody
o Příjem
 Pasivní
• Voda se do rostliny dostane bez jejího přičinění
• Probíhá zde difúze, osmóza a tvoří se koncentrační spár pro vodu
• Kořen musí být umístěn v hypotonickém prostředí
• Symplastický příjem vody - osmóza, voda protéká vnitřkem
• Apoplastický přijem vody - difúze, voda teče po povrchu
 Aktivní
• Potřeba ATP a bílkovinných přenašečů
• Je to zátěž pro rostlinu
• Vliv na to má nadměrný příjem vody, teplota (pokles - zpomalení)
o Vedení vody"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5c65bab6127e0.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
x5c65bab6127e0.docx (17 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse