Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Fyziologie živočichů - základní údaje - maturitní otázka

Fyziologie živočichů - základní údaje - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších fakt o fyziologii živočichů. Heslovitě popisuje hlavní fyziologické procesy, orgánové soustavy, i podmíněné chování.

Obsah

1.
Látky v těle živočichů
2.
Orgánové soustavy
3.
Metabolismus
4.
Dýchání živočichů
5.
Podmíněný reflex

Úryvek

"Nejjednodušší typ nervové soustavy = difúzní a vyskytuje se u žahavců.
V potravní vakuole měňavek je potrava rozmělňována a štěpena trávicími enzymy.
Pijavice vylučují ze svých slinných žláz látku, která zabraňuje srážení krve = hirudin.
Za deštivého počasí vylézají žížaly na povrch protože se dusí, prosakující voda vytlačuje vzduch z jemných pórů v zemi.
Vylučovacími orgány hmyzu jsou Malphigické trubice.
Svlékání kutikuly (vnější kostry) členovců je hormonálně řízený proces a odborně se nazývá ekdyze a probíhá tak, že zbytky staré kutikuly prasknou na hřbetní straně těla.
Vzdušnice (tracheje) hmyzu přivádějí kyslík přímo do tkání, jsou vyztužené spirálně stočeným kutikulárním vláknem a na povrchu těla se otevírají drobnými otvůrky (průduchy, stigmaty).
Dýchací barvivo hemoglobin, obsahující Fe2+ je obsaženo v erytrocytech zajíce, hemolymfě larev pakomárů, erytrocytech gorily a hemolymfě žížaly.
Ke složitým lipidům patří fosfatidy, celebroidy, steroidy.
Ke složeným bílkovinám (proteinům) patří kasein, muciny a hemocyanin.
K denaturaci (znehodnocení) bílkoviny nedochází působením vody z vodovodního potrubí.
Makroelementi v živočišné říši – Ca, Mg, K, S, P, N.
Mezi enzymy v živočišné říši patří trypsin, ATPázy, lipáza.
Z barevných reakcí se k důkazu bílkovin používá reakce Biuretova.
Vylučování bílkovin z vodných roztoků v nativním stavu se nazývá vysolování. Lze toho docílit přidáváním některých elektrolytů (NH4)2SO4.
Složené oko apoziční je typické pro hmyz s aktivitou denní.
Složené oko superpoziční je typické pro hmyz soumračný a noční.
Nervová soustava členovců se vyvinula z žebříčkové soustavy kroužkovců.
Juvenilní hormon podporuje růst hmyzích larev.
U hmyzu je cévní soustava otevřená, srdce uloženo na hřbetní straně těla a krvomíza (hemolymfa) nasávána do trubicovitého srdce postranními otvory.
Hemolymfa hmyzu se podílí na rozvádění živin, hormonů a zplodin metabolismu.
Obří nervová vlákna mají kroužkovci, členovci, měkkýši.
U mořských paryb je tělní tekutina vzhledem k prostředí na rozdíl od ryb hypertonická protože zvýšený obsah močoviny v krvi vyrovnává osmotický tlak mořské vody.
Srdce ryb obsahuje krev odkysličenou.
Oči sepie a oči ryby jsou příkladem analogických orgánů.
Světélkování živočichů může být původu extracelulárního i intracelulárního a je to chemický děj, při němž se luciferin mění až na oxyluciferin.
Sliznice koncové části střeva slouží jako přídatný dýchací orgán u piskoře páskovaného, sekavce písečného, mřenky mramorované.
U jednoduchých vodních a suchozemských živočichů se výměna dýchacích plynů uskutečňuje celým povrchem těla = difúze.
Postranní čára ryb je orgán, který slouží rybám a larválním stadiím obojživelníků k vnímání vlnění vody, rozdílů vodního tlaku a rozeznávání překážek.
Obojživelníci mají (kromě mloků) vyvinuto střední ucho s jedinou sluchovou kůstkou, mají vyvinuto vnitřní ucho s labyrintem a třemi polokruhovými chodbami a nemají vyvinut vnější zvukovod, bubínek je na povrchu po stranách hlavy.
Oko obojživelníka pod vodou je chráněno jemným a průhledným víčkem = mžurka.
U plazů jsou produkty odbourávání aminokyselin vylučovány z těla v podobě kyseliny močové."

Poznámka

Práce obsahuje heslovitý výčet faktů o živočiších.
Jedná se o neuspořádaný výpis faktů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48cec77c671ad.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
MO_fyziol_ziv_zakl_udaj.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse