Seminarky.cz > Životopisy > > > Gaius Caesar Augustus Germanicus - Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus - Caligula


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje život římského císaře. Věnuje se jeho dětství, vlivu otce a strýce na něj. Poté staví do protikladu počátky Caligulova panování s tím, jakým císařem se poté stal. Věnuje se spíše lidským rozměrům jeho vlády, a jen okrajově zmiňuje ekonomickou situaci v zemi. Závěr ukazuje nenávist, kterou vůči sobě vyvolal, a která vedla k vraždě jeho, i jeho rodiny.

Obsah

1.
Rodina
2.
Caligula, jediný ze synů, který přežil
3.
Počátky vlády – vlídný a moudrý císař
4.
Propuknutí šílenství
5.
Egyptománie
6.
Ekonomická situace
7.
Zahraniční politika
8.
Růst napětí a zavraždění

Úryvek

“ Gaius Caesar byl syn Tiberiova synovce a adoptivního syna Germanica. Narodil se 31. srpna roku 12. Od útlého dětství se se svým otcem pohyboval po vojenských leženích a byl vojáky zbožňován. Také jim vděčil za jméno, pod nímž vešel do dějin. Když se jako pětiletý chlapec objevil po otcově boku na triumfálním vojenském voze, oblečený v kompletní legionářské uniformičce a vojenských škorničkách, začali mu vojáci říkat Caligula což v latině znamená botička. Když bylo Caligulovi sedm, zemřel jeho oblíbený otec, zanechav Tiberia v podezření z travičství. Od této doby byl Caligula nucen čelit stále se zvyšující Tiberiově nevraživosti.

Císař Caligulu povolal v jeho osmnácti letech na Capri ve snaze dostat ho pod bližší dohled. Zatímco jeho starší bratři byli prohlášeni za nepřátele státu a umučeni, Caligula prokázal obratnou přizpůsobivost. Podle některých zdrojů se údajně účastnil orgií, které na Capri pořádal Tiberius. O jeho sexuálním životě je nesporných důkazů dost. Počínaje jeho vztahem k manželce prefekta pretoriánů Macrona Ennii a konče pohoršlivým vztahem k vlastní sestře Drusille. To ovšem přímo souviselo s jeho až chorobným obdivem k Egyptu.

Těžko říci, co všechno proběhlo Caligulovi hlavou, když ho 18. března 37, po smrti Tiberia, prohlásili principem – císařem a třiadvacetiletému mladíkovi byla vložena do rukou absolutní moc. Zpočátku skutečně plnil roli moudrého a laskavého vládce, jenž miluje svůj lid. Veden svými zkušenými rádci, především velitelem pretoriánů Macronem, upevňoval až obdivuhodně svou autoritu a popularitu. Ihned po nástupu dostal titul imperátora, ale vrátil senátu jeho pravomoci. Zastavil nesmyslné Tiberiovské procesy pro urážku majestátu, dal amnestii všem perzekuovaným a prohlásil, že „pro donašeče nemá uši“.

Tyto slibné začátky však netrvaly příliš dlouho. Vlastně jen několik měsíců. Po nich se Caligula naprosto nepochopitelně změnil. Propuklo u něj šílenství, které nemělo obdoby. Dnes se vědci domnívají, že jeho šílenství bylo následkem encefalitidy. V Caligulově případě šlo nejspíše o strukturální poruchu v čelních lalocích mozku. Postižení této oblasti vedlo ke ztrátě zábran, potom k rozpadu společenských návyků a nakonec k dezintegraci osobnosti a demenci. Caligula si za svůj vzor zvolil nikoliv Augusta, ale Caesara, a to navíc v tom nejnegativnějším smyslu. Jeho politickým ideálem se stává absolutní monarchie helénistického typu ve své nejvýraznější formě, tj. egyptské formě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0025.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Caligula_Caesar.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse