Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Galileo – současný stav

Galileo – současný stav


Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se zabývá charakteristikou globálních navigačních systémů s důrazem na evropský systém Galileo. Shrnuje jejich historii a současný stav. Popisuje technické fungování a predikuje další směřování systému Galileo.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie a současnost
3.
Nejrozšířenější globální navigační systémy
4.
Galileo - Evropský systém
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Už během druhé světové války se zcela běžnou stala navigace na cíl pomocí radiového
vysílání. [1] Tuto metodu používala velmi sofistikovaným způsobem například německá
Luftwafe při náletech na Anglii. [2]
Po letech dalšího rozvoje, zejména v oblasti výpočetní techniky, jehož výsledkem byla i
realizace prvních vesmírných programů byly logická potřeba požadavku na vznik globálních
družicových navigačních (pozičních) systémů. Ten byl nakonec v závěru 20. století úspěšně
realizován.
Základní požadavky na navigaci však zůstávají během let skoro neměnné. Jedná se o
co nejpřesnější určení aktuální polohy, určení směru a vzdálenosti k požadovanému cíli, o
snadné a rychlé zaměření včetně výpočtu. [1]
Nejrozšířenější globální navigační systémy
Mezi nejrozšířenější globální navigační systémy patří:
TRANSIT (Navy Navigation Satellite System) Jedná se o první družicový navigační
systém armády USA, který vznikl v letech 1958 – 1963.
NAVSTAR – GPS (Navigation System using Time and Ranging - Global
Positioning System) je přímým nástupcem systému TRANSIT.
GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema, Global Navigation
Satellite System) je sovětský, nyní ruský družicový navigační systém.
Galileo - Evropský civilní navigační systém, který je ve fázi vývoje. Předpokládané
spuštění v roce 2014, ale stále se oddaluje. [3]
Galileo – Evropský systém
Projekt Galileo je vyvíjen na základě rozhodnutí Evropské komise (EC) a Evropskou
kosmickou agenturou (ESA). Jedním z hlavních důvodu pro vznik Galilea byla snaha o
získání kontinentálního systému nezávislého na GPS nebo GLONASS.
Obdobně jako tyto systémy je i Galileo. [4] Galileo má vysílat pět druhů signálů – zdarma
dostupný veřejný (k užití zejména jako navigace pro řidiče), kódovaný pro komerční účely
(například pro zaměřování pozemků geodety či mýtné systémy), certifikovaný signál pro
navigaci letadel, šifrovaný pro specifické uživatele (například vládní úřady) a signál pro
pátrací a záchranné akce – ten bude na rozdíl od GPS a Glonassu aktivní, což umožní rovněž
předávání zpráv."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b91c6f9b5b4.zip (72 kB)
Nezabalený formát:
Galileo___soucasny_stav.pdf (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse