Referáty geografie

Název Goodness Staženo

Informační minimum o České republice

Tato práce přináší naprosto kompletní, a vyčerpávající informační minimum o ČR. Je psána formou přehledných výpisků.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie

665x

Benátky

Benátky - úvod, zeměpisná poloha, výstavba Benátek, krátce k historii, rozdělení Benátek, významné památky, symbol Benátek, spojení s pevninou. Závěr.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie

368x

Teorie sociální geografie - esej

Práce se věnuje zhodnocení významu a využití teorie sociální geografie, konkrétně na příkladu funkce a fungování katedry aplikované geoinformatiky a k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Geografie

306x

Země třetího světa

Seminární práce pojednává o zemích třetího světa. V úvodu se autor zabývá příčinami a historickým vývojem ekonomické diferenciace světa. V další části... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Geografie

285x

Liverpool

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

246x

Spojené Státy Americké - základní informace

Práce uvádí velmi stručně pouze základní geografické údaje o USA. Zmiňuje se o rozloze, obyvatelstvu, vybraných státech, přírodních podmínkách, nerost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

229x

Sopka

Sopka - počet, kde se nachází, jak vzniká sopečná činnost.
... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Geografie

221x

Infrastruktura Trnavského kraje - slovensky

Text analyzuje Trnavský kraj a jeho strukturu z hlediska veřejné kanalizace, veřejného vodovodu, délky cest v jednotlivých kategoriích, počtu žáků na ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

192x

Minerální prameny – oblast Itálie a Rakouska

Cílem této práce je podat přehled o minerálních pramenech v Itálii a Rakousku. Po vysvětlení pojmu minerální pramen následuje výčet italských a rakous... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

185x

Konflikt ve Rwandě

Text se zabývá konfliktem ve Rwandě. Seznamuje s podstatou konfliktu mezi Hutui a Tutsii. Popisuje současnou situaci a postoje mezinárodního společens... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

180x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]