Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Generace 2. poloviny 19. stol. v české literatuře: májovci, ruchovci, lumírovci

Generace 2. poloviny 19. stol. v české literatuře: májovci, ruchovci, lumírovci


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace seznamuje s českou literární tvorbou 2. poloviny 19. století v podobě generací májovců, ruchovců a lumírovců. Obecně charakterizuje jejich literární činnost a představuje některé významné zástupce a jejich díla. Poslední část se věnuje sporům o rukopis královedvorský a zelenohorský.

Obsah

1.
Generace májovců
1.1.
Karolína Světlá
1.2.
Vítězslav Hájek
1.3.
Jan Neruda
2.
Lumírovci
2.1.
Josef Václav Sládek
2.2.
Julius Zeyer
2.3.
Jaroslav Vrchlický
3.
Ruchovci
3.1.
Svatopluk Čech
4.
Spor o RKZ
4.1.
Rukopis královedvorský
4.2.
Václav Hanka
4.3.
Rukopis zelenohorský
4.4.
Josef Linda

Úryvek

"•Pro obnovu a povzbuzení další literární činnosti v porevolučním období vydávány (vzdoro)almanachy
•Iniciátoři těchto almanachů nesouhlasí s cenzurou a poklesem literární tvorby z důvodů nesplněných nadějí
•Neruda označuje období za „časy zaživa pohřbené“
•Almanach Máj byl iniciován Nerudou a Hálkem, ale redaktorem se z důvodu opatrnosti stal téměř neznámý Josef Barák
•Program almanachu Máj byl následující:

1/ Prolomit mrtvé období české literární tvorby
2/prosazování demokratických ideálů
3/nová literatura, která bude zobrazovat opravdový svět
4/ odmítnutí pouhého napodobování folkloru, pouze inspirace
5/přihlášení se k odkazu Karla Hynka Máchy
•Almanach Máj (1858)

Karolína Světlá
•Zakladatelka českého vesnického románu
•česká patricijská rodina, vychovatel Petr Mužák
•Inspirace, život ve Světlé v Podještědí
•A) prózy z městského prostředí
•*Černý Petříček, *První Češka
•B) prózy z venkovského prostředí
•*Vesnický román
•*Kříž u potoka
•hrdinkou je mladá emancipovaná žena Eva – prokletí rodiny Potockých
•Manžel Štěpán, alkoholik a sukničkář
•Bratr Ambrož"

Poznámka

Součástí je podobizna J. Nerudy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5135ce09df8ac.zip (537 kB)
Nezabalený formát:
Generace_2_pol_19_stol.pdf (615 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse