Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > George Orwell - 1984

George Orwell - 1984


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku George Orwell - 1984. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"George Orwell 14.
1984 (VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE!!)

Charakteristika


• Antiutopický román publikovaný 1949, jedno z nejzásadnějších děl 20. století
• Alegorie totalitních režimů, obsahuje absurdní a sci-fi prvky
• Odehrává se v Londýně 1984, ve fiktivním superstátě Oceánie, během několika měsíců
• Popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, lidská individualita se stává zločinem, odstrašující vize budoucnosti, varování před zrůdností totalitních režimů - Orwell předpovídá další vývoj světa, reaguje na totalitní režimy - zejména stalinismus
Téma
• Román zachycuje osud Winstona Smitha - jeho postupné zničení státní mašinérií, nemůže jí vzdorovat, je degradován na cosi „zvířecího“, jsou mu upírány základní potřeby
Motivy
• Totalitní stát s tvrdou diktaturou:
o v čele stojí Velký bratr (uctívaná modla, nikdo ho nikdy neviděl), veškerou politickou moc drží v rukách Strana (Vnitřní strana – úzká elita s opravdovou mocí, netrpí nedostatkem, nelže; Vnější strana – kvalifikovanější pracovní síla, život pod neustálým dohledem a v nedostatku, vykonávají vůli strany)
o ideologie Angsocu (anglický socialismus)
o zrušeny veškeré principy soukromého života, občané jsou neustále sledováni, narušení mezilidských vztahů (manželství, rodina) – vše jen pokud to slouží straně (děti udávají své rodiče, sex je služba straně, rozkoš je zakázána)
o opozice je popírána, zločinem je i pouhá myšlenka, která se příčí ideologii (ideozločin) → zásah Ideopolicie, člověk je mučen, až se přizná, je vaporizován (zastřelen bez soudu, vymazán z dějin, jeho existence je naprosto popřena, neexistuje objektivní nástroj pravdy, lidé nemají s čím porovnávat, neznají bídnost situace, minulost přizpůsobena současnosti)
o strana ovládá veškeré myšlení lidí (např. proti domnělému ideozločinci Goldsteinovi jsou denně pořádány Dvě minuty nenávisti); nevládne kvůli naplnění ideálu, ale kvůli moci samé - proto je na rozdíl od dřívějších diktatur nezničitelná
o doublethink: schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň jim věřit (názvy ministerstev (ministerstvo lásky Lamini - cely a mučírny pro politické vězně, ministerstvo pravdy Pramini - se programově zabývá lhaním), vyjadřovat se obojetně, přijímat lež za pravdu a ihned zapomenout, že to byla lež
o newspeak: nový jazyk, jsou z něj odstraněny všechny výrazy se závadným významem (svoboda, věda…), tím se omezí schopnost člověka myslet, protože není, jak by se vyjádřil; výrazy mají často pozitivní i negativní význam současně, aby vyhovovaly principu doublethinku; technokratický, frázovitý jazyk, zbavený expresivity, citové zabarvení mají jen výrazy podporující Angsoc a odsuzující jeho nepřátele, slovní zásoba se zužuje
o Ministerstvo lásky (sídlo Ideopolicie), Ministerstvo pravdy (falšování minulosti), Ministerstvo hojnosti (řídí ekonomiku k hladomoru), Ministerstvo míru (řídí válku)
o největší část společnosti tvoří proléti, méněcenné obyvatelstvo udržované v chudobě jako zvířata, žijící ale relativně svobodně, pokud nezačnou samostatně myslet
o Oceánie je v neustálé udržovací válce s Eurasií a Eastasií, není vedena proto, aby byla vyhrána, ale aby byla udržována, aby obyvatelé nebohatli a byli v nedostatku, neměli čas přemýšlet, báli se a neměli emoce, aby v nich bylo podněcováno vlastenectví
o hesla: Válka je mír, Svoboda je otroctví, Nevědomost je síla"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x557c37bbe99de.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
14._George_Orwell___1984.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse