Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > George Orwell - Farma zvířat

George Orwell - Farma zvířat


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku George Orwell - Farma zvířat. Krátce rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"George Orwell 13.
FARMA ZVÍŘAT

Charakteristika


• Satirický a antiutopický (společnost se vyvíjí špatným směrem, má nedostatky - nesvoboda, totalita, utlačování) román vydaný roku 1945
• Forma bajky (zvířata jsou hlavní hrdinové, mravní ponaučení, kratší rozsah)
• Alegorické podobenství stalinistické degenerace SSSR
• Děj se odehrává v neurčeném čase na statku v Anglii
Téma
• Farmářská zvířata se rozhodnou bojovat za svou svobodu revolucí proti farmářům, dobrá myšlenka je ale zničena, když tyranie člověka je nahrazena tyranií prasat
Motivy
• Kritika totalitních režimů, zejména stalinismu
• Hloupost, proradnost, intrikářství, pokrytectví, prospěchářství vede ke zničení idey
• Touha po rovnoprávnosti, spravedlnosti a lepším životě
Postavy
• Charakter postav od začátku jasně daný, nevyvíjí se - typizace hrdinů
• Major: starý kanec, metafora Lenina; pokládá základní kámen revoluce, ale umírá
• Napoleon: prase, metafora na Stalina; ujímá se vedení nad statkem společně s Kulišem; je nejchytřejší ze všech, čehož zneužívá toho ve svůj prospěch; je prolhaný, prospěchářský, intrikářský a pokrytecký
• Kuliš: inteligentní prase, metafora na Trockého; je pravým opakem Napoleona: čestný, má dobré nápady, přátelský
• Pištík: prase podporující Napoleona; stejně jako on je prolhaný, často se ohání smyšlenými výpočty či rovnicemi, aby obalamutil zvířecí společnost
• Benjamin: osel, představuje pasivního intelektuála, který zná pravdu a tuší následky, ale nevidí východisko, odpor považuje za zbytečný
• Psi: představují tajnou policii, slepě plní rozkazy Napoleona, jsou mu věrní a poslušní
• Koně: Boxer a Lupina těžce pracují, obětovali by vše pro vlastní stát, idealisté, přespříliš důvěřivý ; Molina
• Ovce: tupý dav opakující naučené fráze, nemají názor, neptají se; přehluší jakýkoliv odpor - ideální materiál pro totalitní diktátory
• Havran: alegorie Mojžíše, představuje pevnou víru, která přestože ztrácí místo, nedá se zahubit
• Slepice: první Napoleonovi odpůrci, rozbíjeli vejce, kterých chtěl Napoleon víc; jsou potrestány, je jim odepřeno jídlo, umírají, Napoleon to ostatním vysvětluje nemocí
• Lidé: vykořisťovatelé, kapitalisti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x557c375f645f8.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
13._George_Orwell___Farma_zvirat.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse