Seminarky.cz > Životopisy > > > George Washington

George Washington


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: George Washington - životopisné údaje, jeho zásluhy, uctívání jeho památky.

Úryvek

Ihned po skončení se Washington uchýlil do soukromí.Ne na dlouho.Tváří v tvář nebezpečí anarchie a sporu mezi nejednotnými americkými koloniemi se uvolil převzít funkci předsedy ústavodárného shromáždění,svolaného do Filadelfie a pověřeného vytvořit z rozpadajícího se spolku kolonii jednotný stát(1787).
Odmítl přijímat impulsy Velké francouzské revoluce,šířící se Amerikou vystupoval proti demokratickým požadavkům a zastával politiku nevměšování do evropských sporů.Roku 1789 byl jednohlasně zvolen 1.prezidentem USA.Washington byl jedním ze zakladatelů systému 2.politických stran v zemi.Dokázal splatit státní dluh a reorganizovat správu země i armádu.Podporoval znovunavázání styků s V.Britanií.Jeho zásluhy i politické způsobily , že byl roku 17993 opětovně zvolen.Jeho politika dobrých vztahů k V.Británií a zdrženlivosti vůči Francii mu však způsobila řadu nepřátel, takže se roku 1798 vzdal prezidentského úřadu.
Když se zdálo že roku 1798 dojde k válce mezi USA a Francii,vyhověl Washington prezidentu J.Q.Adamsovi a přijal jmenování vrchním velitelem americké armády v hodnosti generálporučíka.Zanedlouho však zemřel.

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x448bd83413882.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
George_Washington.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse