Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Giuliano Procacci: Dějiny Itálie

Giuliano Procacci: Dějiny Itálie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje, jaké informace a materiály lze nalézt v knize Dějiny Itálie Giuliana Procacciho včetně dodatkové části.

Obsah

1.
Giuliano Procacci: Dějiny Itálie

Úryvek

"Autor se snaží srozumitelným způsobem předložit laickému čtenáři dějiny Itálie. Nesnaží se zacházet do zbytečných extrémů, ale snaží se o plastický a pochopitelný obraz italské společnosti. Autor se v knize pokouší o přehledný a objektivní popis dějin Itálie od nejstarších dob po současnost.

Kniha je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje kapitoly 1 až 6, druhá část kapitoly 7 až 20. Každá kapitola je zhruba stejně rozsáhlá, a to na 20 až 30 stranách. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol. Jako příklad lze uvést z první části knihy kapitolu číslo 3 Krize a rivalita přechodného období s podkapitolami Itálie a krize 14. století (strana 55), Janov: město-podnik (strana 65) nebo Zrození papežského státu (strana 79) a z druhé části knihy kapitolu číslo 13 Těžký začátek s podkapitolami Cena za sjednocení (strana 66), Hospodářská politika pravice (strana 273) nebo Upevňování pořádku (strana 274).

Do Dodatků zařadili autoři Výběr literatury (strana 399), Chronologické tabulky (strana 405), Chronologický přehled významných událostí (strana 440) nebo Rejstřík (strana 452).

Výběr literatury a pramenů je rozdělen na několik částí, a to Souhrnně pojatá díla, Období středověku a novověku, Italské království a Italská republika. Každá část obsahuje abecedně seřazení knihy, z kterých při zpracování knihy autoři čerpali.

Chronologické tabulky začínají na straně 405 a končí na straně 339. Na začátku je tato část knihy rozdělena na několik hlavních bloků. Tyto jsou uvedeny několika základními historickými daty, poté jsou chronologicky uvedeni vládci, kteří na tom kterém území vládli od historicky nejstaršího. Lze uvést například Ferrara, Florencie (Toskánsko) nebo Mantova.

Chronologický přehled významných událostí obsahuje významná data a události, které se udály na území Itálie. Tyto informace jsou seřazené od těch nejstarších až po ty nejnovější, například se jedná o rok 476 - Zánik západořímské říše (sesazení posledního římského císaře Romula Augusta germánským vojskem, vládcem Itálie prohlášen Odovaker z kmene germánských Stirů), posledním zápisem je rok 1996 - Ustavena první levicová vláda v dějinách poválečné Itálie.

V Rejstříku jsou abecedně seřazená hesla, která mohou laickým i odborným čtenářům usnadnit orientaci v knize. U každého hesla jsou uvedeny stránky, na kterých se nejčastěji vyskytují.

Celou knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace, kterou doprovází podrobné popisky, které vysvětluje dění na fotografii."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a72df8e8685.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
G_Procacci_Dejiny_Italie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse