Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Globální proměna naší civilizace, její příčiny, projevy a důsledky

Globální proměna naší civilizace, její příčiny, projevy a důsledky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice, České Budějovice

Charakteristika: Co se to děje s naší zemí a s celou západní civilizací? Nepropadá se náhodou do díry plné drog, amorálnosti, konzumismu a stylu života Carpe Diem ? Existuje vůbec cesta zpět? Může tak naše kultura vůbec přežít? Nestanou se lidé jen otroky globálního socialismu, jak předpokládá náš guru Aldous Huxley? Nerozdělí se jejich život jen na čas práce a levného požitku, sestávajícího z konzumace drog (ať už jakýchkoli) v kruhu „fajn“ přátel, kteří se nikdy nepozastaví nad tím, zda vám cigaretový kouř škodí na zdraví nebo ne? Popřípadě vztahu na jednu noc, či ještě kratší dobu, bez rizika početí dítěte? Pro lidi je to jistě lákavější než „nudný“ morální život... Sám autor uvádí, že dnes by práci napsaj jinak.

Obsah

1.1
Úvod
1.2
Průběh globální proměny naší civilizace
a) Drogy
b) Kulturní revoluce
1.2
Důsledky globální proměny naší civilizace
a) Porodnost
b) Rozklad rodiny
2.
Grafy, tabulky a obrázky
3.
Závěrem

Úryvek

2) Důsledky globální proměny naší civilizace
2.1) Porodnost
Evropa
V roce 2000 byl počet Evropanů 728 miliónů. Za současné porodnosti se však (bez nových přistěhovalců) její populace do roku 2050 sníží na 600 miliónů /1/ . Jiná studie snížila odhad až na 556 miliónů. /2/ Naposledy vykázal počet obyvatel Evropy pokles tohoto rozměru za černého moru v letech 1347 – 1352. Průměrná plodnost na jednu ženu v Evropě poklesla na 1,4. Plodnost, zaručující reprodukci je přitom 2,1 dítěte na ženu. Pokud se současná plodnost udrží, počet obyvatel Evropy se na konci 21.století sníží na 207 miliónů.
Evropští socialisté osvobozením manželů, manželek a dětí od rodinných povinností odstranili potřebu rodin, v čehož důsledku začínají rodiny mizet. S jejich odchodem potom odchází i Evropa. Jak však Evropa vymírá, třetí svět dodává každých 15 měsíců 100 miliónů nových lidí. Naproti tomu Evropa do 50-ti let přijde o souhrnný počet obyvatel Belgie, Holandska, Dánska, Švédska, Norska a Německa.

Takhle svět končí – ne bouchnutím, ale zakňouráním!
T.S.Eliot – Dutí lidé

V roce 1950 mělo Španělsko 3x více obyvatel než Maroko, ležící na druhé straně Gibraltarského průlivu. V roce 2050 bude ale počet obyvatel Maroka o 50% větší. Pokud dnes 100 mladých Španělů vstoupí do manželství, mohou očekávat, že budou mít 58 dětí, 33 vnuků ale jen 19 pravnuků. Španělská porodnost totiž klesla na pouhých 1.07 dítěte na 1 ženu.

Rusko

S porodností 1.35 dítěte na jednu ženu klesne populace Ruska v roce 2050 na 114 miliónů. Počet dětí se sníží z 26 miliónů na pouhých 16. V prosinci 2000 ale dorazily zlověstné novinky. Ruská porodnost se již zřítila na 1.17 dítěte na jednu ženu. S touto porodností bude mít bývalý pilíř Sovětského Svazu v roce 2015 jen 123 miliónů obyvatel a v roce 2100 méně než 80 miliónů. Jestli i pak Rusko dokáže ubránit hranice matičky Rusi je nám záhadou.

Poznámka

Velmi, velmi zajímavá práce. Má většinu formálních náležitostí. Chybí pouze obsah a lepší členění textu. Ale obsahově je práce zajímavá hlavně z toho důvodu, že obsahuje jakési zvláštní osobní zaujetí autora patrné na první pohled. Obsahuje obrázky, grafy a tabulky. Čistého textu se jedná tak o 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44829e509c0fa.zip (181 kB)
Nezabalený formát:
Globalni_promeny.doc (236 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse