Globus a mapa


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručný popis globusů a map obecně.

Obsah

1.
Obsah map
2.
Mapové značky
3.
Rozdělení map

Úryvek

"Globus – zmenšený trojrozměrný kulovitý model Země
- Znázorňuje zemský povrch bez zkreslení (všechny dílky a úhly)
- Malé měřítko a špatná manipulace
Mapa – zmenšený a zjednodušený rovinný obraz Země
- Dochází ke zkreslení
Měřítko – vyjadřuje poměr zmenšení ke skutečnosti

Obsah map
Kartografická generalizace – výběh objektů znázorněných na mapě (zjednodušení)

1. Matematické prvky – zeměpisné souřadnice, měřítko
2. Výškopis – vyjadřuje výškové poměry a tvary reliéfy (kóta, vrstevnice, barvy)
3. Polohopis – znázorňuje objekty a jevy pomocí smluvených značek
4. Popis mapy – popisuje a vysvětluje ostatní obsah mapy (názvy, osad, řek, hor,…)

Mapové značky
a) Bodové značky (geometrické obrazce a symboly)
- Slouží ke znázornění objektů, jejichž délku ani šířku nelze v měřítku mapy vyjádřit (výškové body, budovy, pomníky,…)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525a65448b4e8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Globus_a_mapa.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse