Golf


Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje situaci v populárním sportu současnosti v ČR - golfu. Popsán je jeho vývoj, aktuální stav, ale také jsou stručně představena pravidla. Jde o obecné a jasné seznámení s tímto sportem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie golfu v Čechách
3.Golfová etiketa a pravidla
4.
Použitá literatura

Úryvek

"2. Historie golfu v Čechách
Ač to na první pohled není patrné, golf má v Čechách již více jak 100 letou tradici. První golfové hřiště u nás bylo založeno v roce 1904 v Karlových Varech. Jednalo se o devítijamkové hřiště o délce 2390 yardů s klubovnou. Hřiště mělo sloužit pro hru lázeňských hostů, zvláště Angličanů a Američanů, na jejichž naléhání bylo zřízeno.
Druhým golfovým hřištěm, které bylo u nás postaveno, je rovněž devíti jamkové hřiště v Mariánských Lázních. Otevřeno bylo 21. srpna 1905 za účasti britského panovníka Eduarda VII. Důvody ke stavbě byly obdobné jako v Karlových Varech. Po 24 letech bylo dostavěno dalších 9 jamek.
Ve 20. letech 20. století jsou snahy o založení prvních golfových klubů. Jedním z prvních byl klub Golf-Club Praha v Motole a Golfový klub Líšnice u Prahy. V Karlových Varech a Mariánských lázní se podobné společenství nepodařilo uspořádat, jelikož tam byla malá základna stálých hráčů.
Až do začátku druhé světové války se golf v tehdejším Československu slibně rozvíjel, konalo se zde mnoho významných turnajů. Po válce musela být většina českých hřišť znovu obnovena a byla snaha navázat na předválečné úspěchy. Většímu rozvoji však bránil komunistický režim, který golf vnímal jako příliš měšťanský a západní sport lidí, kteří si sluhou nechali nosit hole. Centrem českého golfu se staly Mariánské Lázně, kde "zatím pro dané zařízení nebylo jiné využití", ostatní hřiště byla určena k likvidaci.
K postupné obnově českého golfu docházelo od 60. let. Avšak svoji masovost si golf získal až od 90. let.
V dnešní době je v ČR přes 60 normovaných hřišť a jejich počet rok od roku stoupá. Jsou mezi nimi rozdíly nejen ve výši poplatků za členství či vstup na hřiště, ale i v kvalitě zázemí, či okolního prostředí. Počet registrovaných hráčů v roce 2005 byl 23 366.
Mezi nejprestižnější golfové hřiště v Čechách patří patrně hřiště na Karlštejně, kde jednorázový poplatek za hřiště činní až 3000 Kč, členství přibližně 300 tis., počet členů je však již naplněn. Jako příklad systému poplatků nám poslouží Golf Klub Darovanský dvůr. "

Poznámka

Velmi stručné, ale dobře napsané.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x461568825dbf0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Golf.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse